Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Rzeźba, dłonie Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na spotkanie ze sztuką poświęconą stworzeniu świata. Artyści: poeta, rysownik, malarz i rzeźbiarz zaprezentują wam swoje prace. Przygotujcie pytania, jakie zadacie autorom poszczególnych dzieł. Ułóżcie pytania wstępne, zanim zapoznacie się z przedmiotem swojej pracy. Zapiszcie je tutaj lub w zeszycie.

  • grupa I – poezja,

  • grupa II – rysunek,

  • grupa III – malarstwo,

  • grupa IV – rzeźba.

Ćwiczenie 2

Podczas pracy w grupach nad jednym z dzieł, zapisując dalsze pytania, możecie się koncentrować m.in. na:

  • temacie dzieła,

  • głównej myśli zawartej w dziele,

  • wrażeniach i emocjach odbiorcy,

  • artystycznych środkach wyrazu.

I. SPOTKANIE Z POEZJĄ

Leszek Aleksander Moczulski Początek prac stworzenia

Nawet nitki, nawet mgiełki
ani morza,
ani jednej w nim kropelki
nic nie było.
Nawet tego, że się śniło,
też nie było.
Tylko Pan Bóg wielki, mocny,
miłosierny, cichy, dobry.
I wyciągnął ręce swe,
i powiedział: „Chcę,
by z niczego,
jak z ziarenka, jak z kropelki
świat był wielki”.

I powoli, taki dobry, taki piękny –
stawał się.

Leszek Aleksander Moczulski, Początek prac stworzenia, [w:] tegoż, Jej nigdy za późno, Kraków 2003, s. 60.

II. SPOTKANIE Z RYSUNKIEM

Bóg stwarzający zwierzęta
Antonio Tempesta, Bóg stwarzający zwierzęta, 1600, domena publiczna
Stworzenie świata
William Blake, Stworzenie świata, 1794, technika olejna, domena publiczna
Ręka Boga
Auguste Rodin, Ręka Boga, 1917, rzeźba w marmurze, domena publiczna
Ćwiczenie 3

Wymieńcie się z grupą sąsiednią pytaniami do artysty. Przygotujcie odpowiedzi na przygotowane przez grupę sąsiednią pytania do jednego z artystów.

Ćwiczenie 4

Podzielcie się swoimi wrażeniami i emocjami po spotkaniu ze sztuką.

Ćwiczenie 5

Poszukaj w internecie przykładów innych dzieł przedstawiających biblijne stworzenie świata: wierszy, obrazów, rysunków lub rzeźb. Ułóż opis jednego z nich. Możesz to zrobić tutaj lub w zeszycie.

Ciekawostka

Zapytano pewnego razu Auguste’a Rodina o to, jak powstaje rzeźba, która jest dziełem sztuki.
– Bardzo prosto – odpowiedział rzeźbiarz. – Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.