Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Narciarz na stoku

Symulacja prezentuje ruch narciarza na stoku. Położenie narciarza rysuje się na bieżąco w układzie współrzędnych, w okienku obok prezentowana jest bieżąca prędkość i przyspieszenie. Zbocze ma ustaloną wysokość, użytkownik może zmieniać kąt jego nachylenia oraz smarować narty (zmniejszając współczynnik tarcia).

R1anWZv3oBRWg
R1dmvz7unEIre

Pobierz załącznik

podgląd materiału w wersji html
Plik HTML o rozmiarze 15.04 KB w języku polskim
Polecenie 1

Przeanalizuj, dla ustalonego kąta, jakie wartości prędkości końcowej osiąga narciarz, w przypadku, gdy a) nałożył smar na narty, b) nie zrobił tego. Jaki wniosek możesz wyciągnąć i jak go uzasadnisz?

Polecenie 2

Na podstawie wartości prędkości końcowych uzyskiwanych w symulacji dla określonego kąta nachylenia zbocza wyznacz współczynniki tarcia nart o śnieg w przypadku ich smarowania oraz gdy tego nie zrobiono. Wysokość zbocza H = 500 m, masa narciarza m = 70 kg, wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m/sIndeks górny 2.

Polecenie 3

W naszym modelu zakładamy, że na narciarza działają jedynie: siła ciężkości, siła tarcia i siła reakcji. Czy przyspieszenie narciarza w tym modelu zależy od jego masy