Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą symulację interaktywną. Przedstawia ona przeciętne roczne ceny wybranych produktów w Krakowie w okresie od XVI do poł. XVIII w. Poszczególne interaktywne elementy wykresu wymienione są nad nim. Możesz je włączać i wyłączać, zmieniając w ten sposób wygląd wykresu.
Jakie wnioski można wysnuć z tej symulacji? Zwróć uwagę, że polskie gospodarstwa eksportowały głównie żyto i pszenicę.

Rn0yg8OqkwXE6
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Oceń stabilność cen bydła. W jakim okresie ceny bydła były najwyższe? Jakie wydarzenia mogły spowodować tak znaczny wzrost cen?

Rl3V5K2IJ10Fh1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).

Przeciętne roczne ceny produktów w Krakowie

R1HsO0hq46RVv1
Symulacja prezentująca przeciętne roczne ceny produktów w Krakowie

Źródło danych: Historia Polski w liczbach. Gospodarka, tom II, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego pod red. A. Jezierskiego oraz A. Wyczańskiego, Warszawa 2006, s. 25‑45.

Wojny Rzeczpospolitej

1519‑1521

wojna pruska

1557

wyprawa Zygmunta Augusta na Inflanty

1561‑1570

I wojna północna

1576‑1577

wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem

1579‑1582

wyprawy Stefana Batorego przeciw Rosji

1587‑1588

wyprawa Maksymiliana Habsburga po koronę polską

1600‑1611

wojna polsko‑szwedzka

1604‑1610

dymitriady

1609‑1618

wojna polsko‑rosyjska

1620‑1621

wojna polsko‑turecka

1632–1634

wojna polsko‑rosyjska

1648‑1655

powstanie Chmielnickiego

1655‑1660

potop szwedzki

1654–1667

wojna polsko‑rosyjska

1666‑1671

wojna polsko‑kozacko‑tatarska

1672‑1676

wojna polsko‑turecka

1700‑1721

III wojna północna

1733‑1735

wojna o sukcesję polską

Opracowanie własne.