Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R3z5qQ2stOom61
Ziemski raj Źródło: Raphaël Toussaint, Ziemski raj, 1970, obraz olejny, licencja: CC BY-SA 4.0.
Ziemski raj
Raphaël Toussaint, Ziemski raj, 1970, obraz olejny, licencja: CC BY-SA 4.0
Ćwiczenie 1

Opracujcie definicję słowa raj według instrukcji.

 • Na czystej kartce, na środku zapiszcie słowo raj.

 • Każdy członek grupy zapisuje własną definicję pojęcia raj w jednym z rogów kartki. Zagina róg.

 • Wspólnie rozwińcie rogi kartki i przeczytajcie na głos swoje definicje.

 • Stwórzcie wspólną definicję słowa raj.

 • Na koniec sprawdźcie, jak definiuje to słowo słownik języka polskiego. Czy wasze hasło bardzo się różni od słownikowego? Dlaczego?

1
Ćwiczenie 2
ROyNemu1PGvMp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Przeczytaj biblijną opowieść o stworzeniu człowieka. Zwróć uwagę na to, jak zostaje wyjaśniona potrzeba stworzenia kobiety.

Pierwsi ludzie w rajuAnna Kamieńska
Anna Kamieńska Pierwsi ludzie w raju

Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w Raju rozkoszy.
Genesis II, 15

Garncarz z gliny lepi garnki i dzbany. Bóg jak wielki garncarz ulepił z mułu ziemi pierwszego człowieka. Tchnął w jego usta oddech i dał mu imię Adam, czyli człowiek.

Pokochał Bóg człowieka. Dlatego osadził go we wspaniałym ogrodzie pełnym pięknych drzew dających smaczne owoce. W rajskim ogrodzie. Na samym środku raju zasadził drzewo wiadomości dobrego i złego. W tym jednym drzewie krążyły soki dobra i zła. Raj przecinała wielka rzeka rozdzielająca się na cztery tak samo potężne odnogi. Wody tych rzek toczyły płytki złota i drogie kamienie. Ukazał Bóg człowiekowi piękno raju i rzekł:

– Strzeż tego ogrodu. Z każdego drzewa możesz jeść owoce, tylko z jednego drzewa, z drzewa wiadomości dobrego i złego, nie jedz, bo jeśli zjesz jego owoc, umrzesz.

Żył Adam w raju. Przechadzał się między wspaniałymi drzewami i zrywał z nich owoce. Był jednak smutny. Nie umiał się śmiać.

Zobaczył to Pan Bóg i pomyślał, że człowiek jest samotny. Dlatego jest mu smutno. Nikt nie lubi być sam. A może by tak napełnić raj zwierzętami i ptactwem? Patrząc na nie, Adam się rozweseli.

I przyprowadził Bóg do Adama zwierzęta. Prowadził je po kolei, wszystkie, jakie żyły na ziemi. Tyle było tam głów, łap, rogów, pazurów, skrzydeł, piór, ogonów i dziobów, ile pomysłów miał Pan Bóg, kiedy je stwarzał. Wszystkie podchodziły, podpełzały, podpływały, podfruwały do Adama, a on nadawał im imiona. Bo cóż z tego, że były, jeżeli nie wiadomo było, jak je nazywać? Dopiero imię sprawia, że coś istnieje naprawdę.

Wielka to była robota. Adam był bardzo zajęty i nie miał czasu na nic innego.

Trzeba stworzyć mu kogoś do pomocy – pomyślał Pan Bóg.

Pewnego dnia, kiedy zmęczony Adam położył się w miękkiej trawie na ziemi, Pan Bóg spuścił na niego mocny sen.

Gdy Adam spał twardo, Bóg wyjął z jego ciała jedno żebro i zasklepił ciałem miejsce po nim. A z żebra Adamowego uczynił kobietę.

Adam zbudził się i zobaczył przed sobą kogoś podobnego do siebie, zobaczył kobietę. Dotknął ręką miejsca, które Bóg otworzył, aby wyjąć żebro. Zrozumiał, że niewiasta powstała z jego kości.

Jest częścią mojego ciała – pomyślał. – Jest kością z mojej kości. Jest moją żoną. Jesteśmy mężem i żoną. Stanowimy jedno, chociaż mamy dwa ciała. Odtąd będziemy żyć razem.

Cieszyli się oboje. Adam nie był już smutny. Żywili się owocami rajskich drzew. Kładli się spać w ich cieniu. Byli nadzy. Nie nosili ubrań, bo było ciepło. A wokół nich żyły w zgodzie zwierzęta. Owieczka leżała obok lwa. Jagnię nie bało się leoparda. Żadne zwierzę nie bało się drugiego. W raju nie było strachu. Nikt nikogo nie zjadał. Wszystko, co żyło, karmiło się owocami i trawą. Dlatego właśnie raj nazywał się RAJEM.

j0000008HLB5v22_00000_BIB_001
Ćwiczenie 4

Opowiedz swoimi słowami, jak Biblia tłumaczy powstanie pierwszych ludzi.

Ćwiczenie 5

Kogo przypomina wielki Bóg w dziele stwarzania człowieka? Znajdź odpowiednie porównanie i zapisz je tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Uporządkuj i zanotuj – tutaj lub w zeszycie – podane nazwy uczuć w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście, a obok zapisz, kto i dlaczego je przeżywa.

uzupełnij treść
 • zdziwienie

 • radość

 • miłość

 • smutek

 • troska

 • szczęście

 • zmęczenie

Ćwiczenie 7

Tutaj lub w zeszycie napisz kartkę z pamiętnika Adama, w którym będzie można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Dlaczego Adam nie był szczęśliwy w raju?

 • W jaki sposób Pan Bóg dbał o pierwszego mężczyznę?

 • Jak zachowywały się rajskie zwierzęta?

 • Jakiego zakazu Adam musiał przestrzegać w raju?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Napisz kartkę z pamiętnika Ewy z jednego dnia w raju. Swoją pracę zapisz tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść