Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Rffr75O6iaNFf1

Sztuka – definicja. Funkcje sztuki

Ważne daty

ok. 3100 p.n.e. – powstanie Stonehenge

ok. 2540 p.n.e. – budowa Sfinksa w Egipcie

ok. 2100 p.n.e. – budowa ziguratu w Ur

ok. 1260 p.n.e. – budowa świątyni w Abu Simbel

447‑432 p.n.e. – budowa Partenonu na Akropolu

ok. 27 p.n.e. – budowa Panteonu w Rzymie

1163‑1345 – budowa katedry Notre Dame w Paryżu

1440‑1443 – powstanie blisko 50 fresków w klasztorze San Marco we Florencji autorstwa Fra Angelico

1504 – powstanie Dawida Michała Anioła

1602 – powstanie Powołanie św. Mateusza Caravaggia

1632 – powstanie Lekcja anatomii doktora Tulpa Rembrandta

1656 – powstanie Panny dworskie Diego Velazqueza

1818 – powstanie Wędrowca nad morzem mgieł Friedricha

1866 – powstanie obrazu Pochodzenie świata Gustava Courbeta

1872 – powstanie Impresji, wschodu słońca Claude Moneta

1904‑1907 – powstanie Portret Adele Bloch‑Bauer Gustava Klimta

1915 – obraz Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza

1919 – powstanie Bauhausu

1923 – powstanie rzeźby Ptak w przestrzeni Constantina Brǎncuşi

1937 – powstanie Guerniki Picassa

1948 – Numer 1 Jacksona Pollocka

1959 – ukończenie budowy Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku wg projektu Franka Lloyda Wrighta

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1T3ayXzfId4F

Pobierz załącznik

Scenariusz zajęć do pobrania.
Plik PDF o rozmiarze 60.21 KB w języku polskim
1

III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:
2. przybliża twórczość i działalność przedstawicieli różnych obszarów kultury,
3. interpretuje i odczytuje w kontekście dokonań epoki wybrane dzieła,
4. formułuje logiczną wypowiedź na temat dzieł, form, gatunków, stylów, technik i twórców muzycznych, uwzględniając zależności między nimi w kontekście: genezy, przeobrażeń, porównań.

Nauczysz się

definiować sztukę;

charakteryzować dyscypliny naukowe zajmujące się sztuką;

formułować funkcje sztuki.

Czym jest sztukaSztukasztuka?

Na przestrzeni wieków filozofowie starali się odpowiedzieć na to pytanie. Każda epoka sama definiowała pojęcie sztuki.

ANTYK i ŚREDNIOWIECZE – wyraz sztukaSztukasztuka (łac. ars, gr. techne). W starożytności i średniowieczu oznaczał umiejętność lub znajomość ściśle określonych reguł i zgodne z nimi postępowanie. Można było więc odnieść go do pojęcia rzemiosła. W poczet sztuk, oprócz malarstwa i rzeźby zaliczano wiele rzemiosł jak garncarstwo czy krawiectwo, a także np. retorykę i strategię. W średniowieczu sztuka miała często charakter anonimowy, jej celem było wielbienie Boga.

RfDaUU0wUTOjM
Ilustracja interaktywna przedstawia rzeźbę Fidiasza pt. „Atena Partenos”. Na fotografii przedstawiony jest posąg stojącej Ateny w hełmie i długim peplosie, z egidą i figurą Nike na prawej dłoni oraz włócznią i tarczą przy lewym boku. Szczyt jej hełmu zdobił gryf między dwoma sfinksami, egidę – głowa Meduzy, tarczę – amazonomachia i gigantomachia, sandały – centauromachia. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa: Kultowa statua Ateny-Dziewicy, wykonana przez Fidiasza dla Partenonu w Atenach w latach 447–438 p.n.e. Jej wysokość wraz z bazą wynosiła 12 metrów. Posąg wykonany był ze złota i kości słoniowej (technika chryzelefantynowa). Rzeźba ze zdjęcia, to jej rzymska kopia z III w.
Fidiasz, „Atena Partenos”, 447–438 p.n.e. (kopia rzymska z III w.), Narodowe Muzeum Archeologiczne, Ateny, Grecja, Wikipedia, CC BY 2.5

RENESANS – w tej epoce pozycja społeczna artystów rosła, chcieli oni oddzielić sztukę od rzemiosła;

XVII WIEK – francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin sztuki piękne. Zaliczył do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr;

XVIII WIEK – sztuka również obejmowała poezję, wymowę, teatr, taniec, muzykę, architekturę, rzeźbę, malarstwo;

XIX WIEK – od tego czasu sztuka uniezależniła się od rzemiosła, wiążąc się z pojęciem twórczości. Ważne w sztuce stają się oryginalność, indywidualizm, nowatorstwo. Artyści byli motywowani wewnętrznym przymusem tworzenia oraz potrzebą wyrażania uczuć;

WSPÓŁCZESNOŚĆ – w społeczeństwach współczesnych, w dużej części zawłaszczonych przez przemysł rozrywkowy, sztuka stała się w pewnej mierze kolejną gałęzią przemysłu. Piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości wyszło poza sztukę, a dla niej samej nie jest już ani wartością wyróżniającą, ani nawet niezbędną.

Dyscypliny naukowe badające sztukę

Badaniem sztuki zajmuje się wiele dyscyplin naukowych:

HISTORIA SZTUKI – dyscyplina nauk humanistycznychHumanistyka/nauki humanistycznenauk humanistycznych, której przedmiotem są sztuki wizualne w ujęciu historycznym;

LITERATUROZNAWSTWO – przedmiotem zainteresowań tej dyscypliny jest głównie literatura oraz analiza poszczególnych utworów literackich;

Rn34w2iGObK7J
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Johannesa Vermeera pt. „Mleczarka”, przedstawia on służącą, znajdującą się w pomieszczeniu, w pobliżu okna. Dziewczyna, znajdująca się w centralnej części płótna, skupiona jest na wykonywanej czynności: przelewaniu mleka z dzbana do garnka, stojącego na stole. Służąca ma na sobie żółto-niebieską suknię i białą chustę. Wzrok ma spuszczony w dół. Na stole przykrytym zielonym obrusem, za którym stoi, znajduje się także koszyk z chlebem, pieczywo, dzban i niebieska tkanina. Na ścianie w tle zawieszony jest kosz i metalowe naczynie, a na podłodze po jej lewej stronie stoi ogrzewacz do stóp. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa: Mleczarka, Nalewająca mleko lub Dziewczyna z dzbanem mleka. Obraz Jana Vermeera datowany na lata ok. 1658-1661.
Johannes Vermeer, „Mleczarka”, ok. 1658-1661, Rijksmuseum, Amsterdam, Holandia, Wikiart, domena publiczna

MUZYKOLOGIA – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich jej aspektach. Początki muzykologii jako dyscypliny uniwersyteckiej to lata 80. i 90. XIX wieku;

TEATROLOGIA – nauka o teatrze, zapoczątkowana przez niemieckiego badacza Maxa Hermanna. Odnowiła definicję sztuki teatralnej i wzmocniła autonomię teatru wobec innych dziedzin sztuki;

FILMOZNAWSTWO – naukowo zajmuje się refleksją nad filmem; obejmuje teorię, historię oraz krytykę filmową;

ESTETYKA – jest jedną z dziedzin filozofii, która zajmuje się pięknem i innymi wartościami estetycznymi;

PSYCHOLOGIA - nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowania człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz współoddziaływanie z otoczeniem;

NEUROFIZJOLOGIA - nauka zajmująca się badaniem czynności komórek nerwowych (neuron), ośrodków i struktur układu nerwowego, a także powstawaniem, hamowaniem i przewodzeniem pobudzeń nerwowych, wzajemnymi powiązaniami czynnościowymi poszczególnych składowych układu nerwowego;

SEMIOTYKA – jest zbiorem pomocniczych technik analizy, którą posługują się badacze różnych dziedzin, szczególnie kultur bogato uznakowionych, pełnych różnorodnych znaczeń dla człowieka;

ANTROPOLOGIA - interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie, a zwłaszcza w ujęciu kulturowym;

KULTUROZNAWSTWO - dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury. Termin kulturoznawstwo nie poddaje się łatwo definicji i jego znaczenie bywa różne, zależnie od kontekstu.

Cele i funkcje sztuki

Sztuka powinna docere, movere, delectare, a zatem: nauczać, bawić, wzruszać. Jest to sentencja zaczerpnięta z tekstu Kształcenie mówcy Kwintyliana (dzieło w dwunastu księgach) – rzymskiego retora i pedagoga żyjącego w I w p.n.e.

Główne cele sztuki:

Cel dydaktyczny – sztuka powinna oddziaływać na rozum – ratio;

Cel ekspresyjny – sztuka powinna oddziaływać na emocje człowieka;

Cel estetyczny – sztuka powinna zachwycać pięknem.

R1YEWjlPAvPWO
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Leonarda da Vinci pt. Mona Liza, który ukazuje skromnie ubraną kobietę, ma ona nieufryzowane włosy, dłonie złożyła na kolanach. Jej twarz ma łagodny wyraz, lekko się uśmiechnięta, brwi są delikatnie zarysowane. Na drugim planie widać baśniowy, górski, skalisty krajobraz. Brunatno-zielone skały, kręte ścieżki spowite mgłą. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa: Mona Lisa w dialekcie toskańskim jest odpowiednikiem Madonny. Obraz namalowany został na drewnie topoli. Powstał na początku XVI wieku.
Leonardo da Vinci, „Mona Lisa”, ok. 1503, Luwr, Paryż, Francja, Wikiart, domena publiczna

Funkcje sztuki:

ESTETYCZNA – ma wywoływać u odbiorcy przeżycia estetyczne poprzez odwołanie się do piękna np. ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie;

EKSPRESYWNA – można ją odnaleźć m.in. w dawnych dziełach zmierzających do poruszenia widza indywidualizmem, geniuszem oraz zdolnościami technicznymi danego twórcy, np. Leonardo da Vinci Mona Lisa;

KULTOWA (RELIGIJNA) – przejawia się w przedmiotach powstałych w związku z pobudkami metafizycznymi, które mają za zadanie rozbudzić uczucia, służyć życiu duchowemu i religijnemu np. freski w Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła, wizerunki kultu religijnego – wizerunki świętych;

LUDYCZNA – pozwala się odprężyć się i odstresować poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór w charakterze widza w takich dziedzinach, jak: taniec, muzyka, komedia, satyra, kabaret; np. karnawały w Rio i Wenecji;

MAGICZNA – najbardziej pierwotna funkcja sztuki, przejawia się w formach magicznego zaklinania, błagań kierowanych do bóstw (np. prehistoryczne rysunki naskalne);

UŻYTKOWA – to sztuka usługowa, np. rzemiosło artystyczne, przedmioty codziennego użytku (wzornictwo przemysłowe), architektura, ale także satyra czy muzyka taneczna;

SYMBOLICZNA – rozwinęła się w bogaty system symboliczny sztuki średniowiecznej, przekazujący sensy teologiczne. Funkcja ta przejawia się w wymowie blasku złota i światłości, odwołujących się do istoty Boga np. Piramida Cheopsa, ikony, witraże czy współczesne wieżowce korporacji;

RJj27OBpX4Dvf
Ilustracja interaktywna przedstawia wysoki drewniany słup, który jest ozdobiony kolorowymi, zdobionymi twarzami, które są ułożone kolejno od spodu. Na samym szczycie znajdują się orle skrzydła, nad którym ukazana jest pomalowany głowa orła. W tle znajdują się dwa kolejne totemy (zdobione w podobny sposób). Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa: Totem u ludów pierwotnych, to zwierzę, roslina, bądź przedmiot otaczane czcią, ponieważ uważane są za uosobienie ich przodków. Jest to także rzeźba lub rysunek wymienionych rzeczy.
Totem, online-skills, CC BY 3.0

KOMUNIKACYJNA (POZNAWCZA) – polega na tym, że dzieła przekazują widzowi znaczenia religijne, symboliczne, ideologiczne oraz wiedzę o świecie i obyczajowości danej epoki np. Pieter Bruegel, Wesele chłopskie;

Ruy2g27bBEbcm
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Pietera Bruegela (Starszego) pt. „Wesele chłopskie”, Obraz ukazuje przyjęcie, które odbywa się w stodole, na ścianie wiszą snopki siana lub zboża oraz grabie. Przy stole, pod koroną siedzi panna młoda. Pana młodego nie widać. Na pierwszym planie dwaj słudzy niosą na drzwiach talerze z zupą. Wkoło stołów siedzą ludzie trzymają oni łyżki w ustach, inni dzierżą kufle przy ustach pijąc piwo. Na pierwszym planie, na dole siedzi dziecko w czerwonym kapturze i oblizuje palce. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa: Tematem obrazu Wesele chłopskie jest wesele wiejskie o czym świadczą powieszone na ścianach snopki siana lub zboża, a także stodoła, w której odbywa się przyjęcie.
Pieter Bruegel (Starszy), „Wesele chłopskie”, 1568, Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń, Austria, Wikiart, domena publiczna

DYDAKTYCZNA – jest widoczna w sztuce religijnej, będącej w dawnych wiekach często formą katechezy dla niewykształconych, nieumiejących czytać i pisać np. Drzwi Gnieźnieńskie/Biblia pauperumBiblia PauperumBiblia pauperum.

Najważniejsze centra sztuki współczesnej w Polsce

Centra Sztuki Współczesnej:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie – najważniejsza galeria prezentująca sztukę współczesną polską i zagraniczną w Polsce. Zachęta jest także opiekunem merytorycznym i organizacyjnym Pawilonu Polskiego Wenecji na Biennale Sztuki i Biennale Architektury — jednych z najważniejszych festiwali sztuki na świecie;

Strona internetowa: www.zacheta.art.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie zostało założone w 1985 r. W skład kolekcji wchodzi ok. 100 prac uznanych artystów polskich i zagranicznych. Jedna z czołowych instytucji kultury prezentujących sztukę współczesną;

Strona internetowa: u‑jazdowski.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu powstało w 1991 r. Jednym z elementów działalności Kroniki są kilkutygodniowe rezydentury artystów i kuratorów;

Strona internetowa: www.kronika.org.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku powstało w 1998 r. w zabytkowym budynku łaźni na Dolnym Mieście Gdańsku. W 2012 r. w Nowym Porcie w Gdańsku CSW Łaźnia otworzyło Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Obie placówki, oprócz funkcji wystawienniczych i kulturotwórczych, pełnią ważne funkcje rewitalizacyjne w zaniedbanych dzielnicach Gdańska, w których się mieszczą. W 2012 r. Łaźnia została, jako jedna z 7 polskich galerii, zaliczona do 400 najciekawszych miejsc prezentujących sztukę współczesną na świecie, w prestiżowej publikacji Art Spaces Directory, wydanej przez nowojorskie New Museum of Contemporary Art we współpracy z ArtAsiaPacific;

Strona internetowa: www.laznia.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu powstało w 2006 r. Siedziba dla publiczności została udostępniona w 2008 r. CSW Znaki Czasu zajmuje się wystawieniem, gromadzeniem i dokumentowaniem sztuki współczesnej z Polski i za granicy;

Strona internetowa: www.csw.torun.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie podlega pod Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. CSW Solvay koncentruje się na działalności promującej działania ze sztuki współczesnej poprzez organizację zajęć edukacyjnych. Głównym obszarem zainteresowań są: sztuki plastyczne, teatr, multimedia, muzyka;

Strona internetowa: www.solvay.krakow.pl

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie powstała w 1950 r. jako Krakowski Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA) Od 1994 r. BWA otrzymało status galerii miejskiej i działa pod nazwą: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Bunkier Sztuki jest jedną z najważniejszych galerii prezentujących sztukę współczesną w Polsce;

Strona internetowa: www.bunkier.art.pl

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie powstała w 1950 r. jako Krakowski Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA) Od 1994 r. BWA otrzymało status galerii miejskiej i działa pod nazwą: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Bunkier Sztuki jest jedną z najważniejszych galerii prezentujących sztukę współczesną w Polsce;

Strona internetowa: www.bunkier.art.pl

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu powstało w 2005 r. Jednym z inicjatorów powołania Elektrowni był Andrzej Wajda, który przekazał do Radomia część swoich prywatnych zbiorów. Podstawą MCSW Elektrownia są eksponaty z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;

Strona internetowa: www.elektrownia.art.pl

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostało założone w 2005 r. Ma siedzibę tymczasową przy ul. Pańskiej w Warszawie oraz Pawilon nad Wisłą. Docelowa siedziba muzeum ma zostać wybudowana na Placu Defilad w Warszawie. Muzeum posiada w swoich zbiorach ponad 500 dzieł sztuki oraz archiwa artystyczne i liczący kilkaset tytułów – zbiór filmów artystów dostępny online, czyli Filmoteka Muzeum;

Strona internetowa: www.artmuseum.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, czyli MOCAK (od Museum of Contemporary Art in Kraków) powstało w 2010 r. Dwa najważniejsze cele, które stawia przed sobą Muzeum, to przedstawianie sztuki ostatnich 20 lat w kontekście powojennej awangardy i konceptualizmu oraz wyjaśnianie sensu tworzenia sztuki poprzez wskazywanie jej poznawczo‑etycznych wartości i powiązań z codziennością;

Strona internetowa: www.mocak.pl

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – początki CRP sięgają1965 r., kiedy odbyły się tu warsztaty twórcze i plenerowa ekspozycja prac artystów z Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy. W zbiorach CRP znajdują się prace wielu znakomitych artystów.

Strona internetowa: www.rzezba‑oronsko.pl

Swoje oddziały sztuki nowoczesnej i współczesnej maja także muzea narodowe:

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, Oddział Sztuki Współczesnej – Pałac Opatów w Gdańsku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Zbiory Sztuki Współczesnej. Galeria Sztuki Polskiej XX w. w MN w Warszawie;

Galerie BWA w wielu miastach (np. Zielona Góra, Wrocław, Jelenia Góra, Tarnów), usamodzielniły się 1989 r. po likwidacji Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA), czyli centralnej instytucji kultury działającej w latach 1949‑1989. Głównym celem BWA jest dokumentacja sztuki współczesnej;

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku został założony w 2004 r. na terenach stoczniowych. W 2016 r. Instytut Sztuki Wyspa został zamknięty.

Strona internetowa: www.wyspa.art.pl

Wybrane czasopisma poświęcone sztuce współczesnej:

  • ART & Business, ARTeon (od 1999)

  • ARTluk, Exit (od 1990)

  • Format (od 1991)

  • Fort Sztuki, Kwartalnik Rzeźby Orońsko (od 1990)

  • Magazyn Sztuki, Piktogram (od 2005),

  • Pokaz (od 1993)

  • Projekt, Sztuka i Filozofia (od 1989 roku), etc.

Zadania

R1F5OGBjqPVYM
Ćwiczenie 1
Kiedy nastąpiło oddzielenie sztuki od rzemiosła? Możliwe odpowiedzi: 1. XIX w., 2. XX w., 3. XVIII w.
RvGh27j7JDp1m
Ćwiczenie 2
Kto wprowadził termin sztuki piękne? Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Batteux, 2. Jean Baudrillard, 3. Simone de Beauvoir
RuDoFln99Rk2O
Ćwiczenie 3
Czym jest semiotyka? Możliwe odpowiedzi: 1. Dyscypliną nauk humanistycznych, której przedmiotem są sztuki wizualne w ujęciu historycznym., 2. Jest jedną z dziedzin filozofii, która zajmuje się pięknem i innymi wartościami estetycznymi., 3. Zbiorem pomocniczych technik analizy, którą posługują się badacze różnych dziedzin, szczególnie kultur bogato uznakowionych, pełnych różnorodnych znaczeń dla człowieka.
RcED1tE4ox84p
Ćwiczenie 4
Jednym z celów sztuki jest ekspresja. Na co powinna oddziaływać? Możliwe odpowiedzi: 1. Sztuka powinna oddziaływać na rozum., 2. Sztuka powinna zachwycać pięknem., 3. Sztuka powinna oddziaływać na emocje człowieka.
R1B4MmsL1liEl
Ćwiczenie 5
Co jest celem estetycznym sztuki? Możliwe odpowiedzi: 1. Sztuka powinna zachwycać pięknem., 2. Sztuka powinna oddziaływać na emocje człowieka., 3. Sztuka powinna oddziaływać na rozum.
RKRmHOkOgGPZt
Ćwiczenie 6
Które z poniższych zdań są prawdziwe? Możliwe odpowiedzi: 1. W XVIII w. sztuka obejmowała poezję, wymowę, teatr, taniec, muzykę, architekturę, rzeźbę, malarstwo., 2. Historia sztuki jest dyscypliną nauk humanistycznych, której przedmiotem są sztuki wizualne w ujęciu historycznym., 3. Funkcja poznawcza sztuki jest najbardziej pierwotną funkcją sztuki, przejawiającą się w formach magicznego zaklinania, błagań kierowanych do bóstw.
R22RkgEAjcpNg
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj nazwy muzeów lub oddziałów muzeów do miasta, w których mają swoją siedzibę. Przyporządkuj odpowiedzi odpowiednio do: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Możliwe odpowiedzi: 1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2. MOCAK, 3. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 4. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 5. CSW Łaźnia, 6. Oddział Sztuki Współczesnej – Pałac Opatów, 7. Pawilon Czterech Kopuł
R1u35J2nCQRDP
Ćwiczenie 8
Dopasuj nazwę Centrum Sztuki Współczesnej do miasta, w którym ma swoją siedzibę. Nazwa 1. CSW Znaki Czasu, Nazwa 2. MCSW Elektrownia, Nazwa 3. CSW Kronika, Nazwa 4. CSW Zamek Ujazdowski, Nazwa 5. CSW Solvay Miasto 1. Warszawa, Miasto 2. Kraków, Miasto 3. Toruń, Miasto 4. Radom, Miasto 5. Bytom
R1eD8hhcmxRXY
Ćwiczenie 9
Co to jest Biblia Pauperum? Możliwe odpowiedzi: 1. Traktat teologiczny na temat istoty Boga., 2. Biblia ubogich, ilustrowana książka mająca służyć ludziom niepiśmiennym., 3. Inna nazwa Nowego Testamentu.
R18NbS6oQ7d1A
Ćwiczenie 10
Co ma powodować ludyczna funkcja sztuki? Możliwe odpowiedzi: 1. Przekazywać sensy teologiczne, przejawiać się w wymowie blasku złota i światłości, odwołujących się do istoty Boga., 2. Pozwalać się odprężyć i odstresować poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór w charakterze widza., 3. Przekazywać widzowi sensy religijne, symboliczne, ideologiczne oraz wiedzę o świecie i obyczajowości danej epoki.
R1TDhBvBEIhqm
Ćwiczenie 11
Która funkcja sztuki jest najbardziej pierwotna, przejawiająca się w formach magicznego zaklinania, błagań kierowanych do bóstw? Możliwe odpowiedzi: 1. Magiczna, 2. Ekspersywna, 3. Ludyczna
R1EAZgIBWjcV1
Ćwiczenie 12
Kiedy muzykologia stała się dziedziną uniwersytecką? Możliwe odpowiedzi: 1. w latach 60. i 70. XIX wieku, 2. w latach 80. i 90. XIX wieku, 3. w latach 20. i 30. XX wieku
R9yZbhmIv05ne
Ćwiczenie 13
W których miastach znajdują się Muzea Narodowe? Możliwe odpowiedzi: 1. Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, 2. Kielce, Gdańsk, Szczecin, 3. Warszawa, Poznań, Zielona Góra
Ruu6DjrZbVbqq
Ćwiczenie 14
Co oznaczał skrót BWA? Możliwe odpowiedzi: 1. Biuro Wystawienniczo-Artystyczne, 2. Budynek Wystawienniczo-Artystyczny, 3. Biuro Wystaw Artystycznych

Słownik pojęć

Biblia Pauperum
Biblia Pauperum

(łac. Biblia ubogich). Obrazkowa książka, mająca służyć ludziom niepiśmiennym (ubogim duchem) w poznaniu najważniejszych treści Pisma Świętego. Według słownika Języka Polskiego jest to: księga rozpowszechniona w średniowieczu, zawierająca zbiór rycin przedstawiających sceny z Biblii. W każdym z 34 zestawów znajdowały się dwie ilustracje do Starego Testamentu i jedna do Nowego. Biblie ubogich zaczęły się pojawiać w 1. poł. XIII w., a szeroko rozpowszechniły się w XIV w. Korzystali z nich także kaznodzieje, których nie było stać na zakup Pisma Świętego.,Źródło: ,sjp.pwn.pl,Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002, s. 59

Humanistyka/nauki humanistyczne
Humanistyka/nauki humanistyczne

ogół nauk humanistycznych; wiedza dotycząca człowieka i jego wytworów, a więc języka, literatury, sztuki, historii; nadrzędnym celem h. jest troska o ludzkie rozumienie rzeczywistości.
Źródło: Encyklopedia PWN w trzech tomach, Tom I, A‑I, Warszawa 1999, s. 856

Sztuka
Sztuka

w starożytności, średniowieczu i renesansie: nazwa obejmująca szeroki zakres ludzkiej działalności twórczej (rzemiosło, architektura, medycyna, prawo, wychowanie);
Dziedzina ludzkiej twórczości artystycznej wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwł. piękno – sztuki piękne), której dzieła stanowią trwały dorobek kultury; termin sz. Jak i kryteria określające dzieło sz. zmieniały historyczne swe znaczenie.
Źródło: Encyklopedia PWN w trzech tomach, Tom III, P‑Z, Warszawa 1999, s. 501.

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, Gdańsk 2008

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2013

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008

Encyklopedia PWN w trzech tomach, Warszawa 1999

E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2012

O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, red. K. Zamiara, Warszawa 1985

W. Pałubicki, Antropologia – filozofia – etyka. Słownik podstawowych terminów i znaczeń, Koszalin 1998

Słownik etnograficzny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa – Poznań 1987

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005

Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002

Strony internetowe:

www.culture.pl

www.encyklopedia.pwn.pl

www.sjp.pwn.pl

www.wyspa.art.pl

www.bunkier.art.pl

www.elektrownia.art.pl

www.artmuseum.pl

www.mocak.pl

www.rzezba‑oronsko.pl

www.laznia.pl

www.csw.torun.pl

www.solvay.krakow.pl

www.zacheta.art.pl

www.u‑jazdowski.pl

www.kronika.org.pl

www.mnk.pl

www.mnw.art.pl

www.mng.gda.pl

www.sjp.pwn.pl