Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Wykonując mnożenie, warto dobrze znać tabliczkę mnożenia. Sprawdź, jak sobie z nią radzisz.
Zobacz jak można mnożyć na palcach niektóre liczby.
Mnożenie przez 9.

Animacja

Mnożenie liczb jednocyfrowych większych niż 5.

Animacja
Ćwiczenie 1