Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

KARTA PROGRAMOWA

I etap edukacyjny - klasy I‑III

Temat zajęć dydaktycznych:

„Taki duży, taki mały może świętym być…..”

Liczba godzin /czas realizacji

2 godziny

Cele kształcenia/wymagania

 • Rozbudzenie zainteresowania życiem Jana Pawła II;

 • Kształtowanie uczuć szacunku wobec papieża Polaka, jako osoby znaczącej w Kościele i w życiu każdego chrześcijanina;

 • Wzbogacenie słownictwa uczniów poprzez poszerzenie zakresu i treści pojęć;

 • Ukazanie papieża jako wzoru do naśladowania;

Osiągnięcia ucznia/efekty kształcenia: Uczeń:

 • Rozpoznaje wizerunek Jana Pawła II;

 • Wie, kim był Jan Paweł II;

 • Zna ulubioną pieśń papieża Polaka;

 • Poznaje wybrane wydarzenia z życia Jana Pawła II;

 • Odczytuje szyfrogram literowo‑cyfrowy;

 • Porządkuje cyfry od najmniejszej do największej;

 • Czyta proste wyrazy;

 • Układa fotografie w porządku chronologicznym;

 • Przedstawia postać Jana Pawła II w pracy plastycznej;

Kręgi tematyczne

Twórcy kultury i ich dzieła; Wielcy Polacy;

Teksty kultury

Fragment książki K. Krzyżanek „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”; pieśni „Barka” i „Taki duży, taki mały może świętym być….”

Zakres leksykalny / gramatyczno‑syntaktyczny

pontyfikat, kardynał, papież, pielgrzym, Watykan, mitra, ornat sutanna itp.

Zadania, sytuacje dydaktyczne, metody i formy pracy:

Odczytanie szyfrogramu literowo‑cyfrowego: szeregowanie cyfr od najmniejszej do największej, przyporządkowanie odpowiednich liter, odczytanie hasła – Jan Paweł II.

P

Ł

N

J

A

W

A

II

E

4

8

3

1

5

6

2

9

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat papieża Jana Pawła II.

Słuchanie wybranego fragmentu książki J. Krzyżanek „Jan Paweł czyli jak Karolek został Papieżem”(Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2008).

Zapoznanie z wybranymi wydarzeniami z życia Jana Pawła II,

Wyjaśnienie nieznanych pojęć: pontyfikat, kardynał, papież, pielgrzym, Watykan, itp.

Oglądanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wydarzenia z życia Jana Pawła II – do wyboru prezentacje papieskie https://adonai.pl/download/prezentacje/?id=43

Prezentacja fotografii przedstawiających Jana Pawła II
w różnych latach życia, układanie fotografii (wybranych przez nauczycieli w zależności od poziomu grupy)
w porządku chronologicznym.

Barka” – słuchanie ulubionej pieśni papieża.

Przypomnienie słów papieża Jana Pawła II na temat ulubionej pieśni „Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach kiedy słyszałem wyrok konklawe. Z nią, z oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny…”- Krakowskie Błonia 18.08.2002r. po modlitwie na „Anioł Pański”

Nauka zwrotki i refrenu pieśni „Barka

Portret papieża Jana Pawła II i innych papieży, opis wyglądu papieża Polaka.

Wykonanie portretów Jana Pawła II, wystawka prac wykonanych przez uczniów (może być też kolorowanka przedstawiająca Papieża Polaka z wolnego dostępu, np.

https://www.wydawnictwofides.pl/book,86.html lub

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/jan‑pawel‑ii‑papiez/ ).

Kto może być świętym? - Jan Paweł II ŚWIĘTYM!!!- swobodna rozmowa podsumowująca wiadomości o Papieżu i jego świętości.

Wysłuchanie piosenki zespołu Arka Noego „Taki duży, taki mały może świętym być ….”i wspólne śpiewanie pieśni z pokazywaniem.

Materiały:

http://www.centrumjp2.pl/biografia‑jana‑pawla‑ii/

https://zyciorysy.info/jan‑pawel‑ii/