Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy mleko drożało dwukrotnie, za każdym razem o 5%. Łączna podwyżka wyniosła:

Ćwiczenie 2

Wartość wyrażenia 6269(66)2 jest równa

Ćwiczenie 3

Karolina ma w skarbonce 136 zł w nominałach 2 zł5 zł. Monet pięciozłotowych jest trzy razy więcej niż monet dwuzłotowych.
Jeżeli oznaczymy przez a liczbę monet pięciozłotowych oraz przez b - liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań:

Ćwiczenie 4

Średnia arytmetyczna liczb 12 , 108 , 3 jest równa:

Ćwiczenie 5

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4, 3, 6, 4, 8, 7, 10, 8, 12, 15, 8, x wynosi 8,5. Liczba x jest równa:

Ćwiczenie 6

W pojemniku znajduje się 27 kul białych i 23 kule czarne. Z pojemnika wylosowano dwa razy po jednej kuli bez zwracania. Za pierwszym razem wylosowano kulę białą.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 7

Korzystając z tego, że 322=1024, 522=27043252=1664, oceń prawdziwość podanych zdań. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 8

Marysia przeczytała 63 strony książki, czyli 15% wszystkich stron tej książki.
Książka ta ma:

Ćwiczenie 9

Kostium kąpielowy kosztował 80 zł. Cenę obniżono i teraz kostium kosztuje 64 zł.
Oznacza to, że cena kostiumu została obniżona o:

Ćwiczenie 10

Które z poniższych równań nie tworzy z równaniem 7x+3y=1 sprzecznego układu równań?

Ćwiczenie 11

Zmieszano 4 kg cukierków po 12,50 zł za kilogram i 8 kg cukierków po 15,20 zł za kg. Cena 1 kg tej mieszanki jest równa:

Ćwiczenie 12

Cztery pompy wypompowują wodę ze zbiornika w ciągu 16 godzin i 40 minut.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 13

Samochód przejechał pewną trasę w ciągu sześciu godzin, jadąc ze średnią prędkością 60 km/h.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 14

Obwód koła jest równy 6π. Przekątna kwadratu ma długość 2π. Wynika z tego, że suma pola koła i pola kwadratu jest równa

Ćwiczenie 15

Miara kąta β jest równa

Ćwiczenie 16

Obwód prostokąta jest równy 14 cm. Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 12 cm. Suma długości dwóch różnych boków prostokąta jest większa od długości przekątnej

Ćwiczenie 17

W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma długość 10 cm. Wysokość trapezu jest równa 8 cm i tworzy z ramieniem kąt 45°.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 18

Punkt S jest środkiem koła.

Miara zaznaczonego kąta jest równa

Ćwiczenie 19

Półtora litra wody to

Ćwiczenie 20

Prostokąt K, którego boki mają długości 6 m8 m jest podobny do prostokąta M o obwodzie 42 m. Skala podobieństwa prostokąta K do prostokąta M jest równa

Ćwiczenie 21

W sklepie odzieżowym obniżono cenę spodni o 10 %, a cenę marynarki o 5%. Jacek kupił przed obniżką cen spodnie oraz marynarkę i zapłacił 360 zł, Andrzej kupił taki sam komplet po obniżce i zapłacił o 26 zł mniej. Jaka jest cena spodni i marynarki po obniżce? Ile teraz kosztują spodnie, a ile marynarka? Ułóż odpowiedni układ równań i zapisz obliczenia.

Ćwiczenie 22

Uzasadnij, że średnia arytmetyczna trzech kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.

Ćwiczenie 23

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 18 cm3. Wysokość ostrosłupa jest równa 9 cm. Oblicz obwód podstawy ostrosłupa.

Ćwiczenie 24

W prostopadłościanie jedna ze ścian ma wymiary 45, druga 34. Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu.