Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Zapisz

 1. największą liczbę naturalną czterocyfrową zbudowaną z różnych cyfr

 2. najmniejszą liczbę naturalną zbudowaną z siedmiu różnych cyfr

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14

Zapisz w systemie rzymskim podane liczby.

 1. 18

 2. 29

Ćwiczenie 15

Ile to pieniędzy?

 1. 20 banknotów po 100 zł

 2. 74 banknoty po 200 zł

Ćwiczenie 16

Zapisz

 1. liczbę czterocyfrową, której cyfrą tysięcy jest 8, cyfra setek jest dwa razy mniejsza od cyfry tysięcy, cyfra dziesiątek jest o 1 większa od cyfry setek, a cyfra jedności 5 razy mniejsza niż cyfra dziesiątek

 2. liczbę pięciocyfrową, której cyfrą jedności jest 0, cyfrą dziesiątek 2, a cyfrą tysięcy 5. Cyfra setek tej liczby jest 3 razy większa od cyfry dziesiątek, a cyfra dziesiątek tysięcy jest o 2 mniejsza od cyfry setek.

Ćwiczenie 17

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Jeżeli liczbę dwucyfrową zwiększymy 10 razy, to otrzymamy zawsze liczbę

Ćwiczenie 18

Podaj wszystkie liczby

 1. trzycyfrowe, których suma cyfr wynosi 4

 2. czterocyfrowe, których suma cyfr wynosi 3

Ćwiczenie 19

Ile jest liczb

 1. dwucyfrowych, w których cyfra jedności i cyfra dziesiątek są jednakowe?

 2. trzycyfrowych, w których cyfra jedności i cyfra setek są jednakowe?

Ćwiczenie 20

Dwa banknoty po 200 zł rozmieniono na monety dziesięciogroszowe. Ile otrzymano monet dziesięciogroszowych?