Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Zadania

Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 2

Krawędź sześcianu ma długość 4 cm.
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi

Ćwiczenie 3

Krawędź sześcianu ma długość 4 cm.
Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

Ćwiczenie 4

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 5

Rysunek przedstawia siatkę graniastosłupa. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa.

Ćwiczenie 6

Czy istnieje graniastosłup, który ma 18 ścian i 48 krawędzi? Jeżeli tak, to podaj jego nazwę.

Ćwiczenie 7

Skrzynkę balkonową o długości 64 cm, szerokości 22 cm i wysokości 17 cm pomalowano z zewnątrz farbą. Jaką powierzchnię pomalowano? Pomiń grubość desek, z których wykonano skrzynkę.

Ćwiczenie 8

Prostopadłościenny pojemnik na mąkę ma wymiary: 10 cm x 10 cm x 18 cm.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 9

Długość basenu w kształcie prostopadłościanu jest równa 25 m, szerokość 10 m, a głębokość jest wszędzie taka sama i równa 160 cm. Ile m³ wody mieści się w tym basenie? Wybierz odpowiedz spośród podanych.

Ćwiczenie 10

Mała sztabka złota ma kształt prostopadłościanu o wymiarach i masie przedstawionych w tabeli. Oblicz, ile gramów waży cm³ złota? Podaj wynik zaokraglony do jedności.

Zadanie 40.9. C

Wymiary

Długość

103,8 mm

Grubość

10 mm

Szerokość

50 mm

Masa sztabki

1000 g

Ćwiczenie 11

Figura A składa się z jednakowych sześcianów o krawędzi 2 cm, a figura B składa się z jednakowych prostopadłościanów o wymiarach 1 cm x 1 cm x 2 cm.

Oblicz, o ile cm3 większą objętość ma figura A.

Ćwiczenie 12

Na podstawie rysunku rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 13

Graniastosłup czworokątny o podstawie kwadratu o boku długości 6 cm i sześcian o krawędzi 12 cm mają jednakowe pola powierzchni. Oblicz wysokość graniastosłupa.

Ćwiczenie 14

Pole powierzchni i objętość tego samego sześcianu wyrażone są taką samą liczbą. Jaka to liczba?
Wskaż poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 15

Ostrosłup ma cztery ściany i wszystkie krawędzie równej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 30 cm. Jaka jest długość krawędzi tego ostrosłupa?

Ćwiczenie 16

Sala lekcyjna w kształcie prostopadłościanu ma wymiary: długość 10 m, szerokość 6 m i wysokość 3,20 m. W sali tej są drzwi o wymiarach 1,20 m x 2 m i trzy okna o wymiarach 2 m x 1,80 m. Ściany tej sali (bez sufitu) będą dwukrotnie malowane farbą, której litr farby wystarcza na pomalowanie 12 m² powierzchni. Ile co najmniej puszek farby trzeba kupić, jeżeli jest ona sprzedawana w pięciolitrowych opakowaniach?