Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Jakiej liczbie odpowiada zaznaczony na osi liczbowej punkt K?

Ćwiczenie 2

Oblicz.

 1. 27+ 35

 2. 14+29+26+31

Ćwiczenie 3

Oblicz.

 1. 86-34 

 2. 73-48 

Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. 88-42+15

 2. 53-36+69 

Ćwiczenie 5

Oblicz.

 1. 12 4

 2. 28 3

Ćwiczenie 6

Oblicz.

 1. 36 :2

 2. 76 :4

Ćwiczenie 7

Uzupełnij zapis dzielenia z resztą.

 1. 26 : 8= r 

 2. 66 :7= r 

Ćwiczenie 8

Znajdź liczbę

 1. 17 większą od 38

 2. 5 razy mniejszą od 90

Ćwiczenie 9

Ola ma 15 lalek, a Kasia o 6 więcej.

 1. Ile lalek ma Kasia?

 2. Ile lalek mają obie dziewczynki razem?

Ćwiczenie 10

Tata jest 3 razy starszy od Karola, który ma 12 lat. Mama jest o 3 lata młodsza od taty.

 1. Ile lat ma tata?

 2. Ile lat mają razem Karol i jego rodzice?

Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. 32+82

 2. 315+15 :3

Ćwiczenie 12

Oblicz.

 1. 18 :23

 2. 47-5 :7·3

Ćwiczenie 13

Na rysunku przedstawiony jest fragment planu.

 1. Jaką odległość należy pokonać, aby dojechać z Janowa do Adamowa, jadąc przez Julianów?

 2. O ile kilometrów dłuższa jest droga z Janowa do Adamowa, gdy jedzie się przez Danielów od trasy przez Julianów?

Ćwiczenie 14
 1. Ile trzeba zapłacić za kilogram papryki, 3 kilogramy pomidorów i dwie główki sałaty?

 2. Ile reszty otrzyma klient, który płacąc za 8 kilogramów papryki, 5 kilogramów pomidorów i 4 główki sałaty, poda 1 banknot 50 euro i 1 banknot 20 euro?

Ćwiczenie 15

Oto cennik biletów do muzeum.

muzeum matematyczne

Muzeum matematyczne

bilet normalny

11 zł

bilet ulgowy (dzieci, studenci, emeryci)

6 zł

opłata przewodnika

20 zł
 1. Rodzice z dwójką dzieci zwiedzali muzeum z przewodnikiem. Ile zapłacili za bilety i przewodnika?

 2. Dwie rodziny pięcioosobowe (rodzice i troje dzieci) wynajęli wspólnie jednego przewodnika. Ile zapłacili razem za bilety i przewodnika?

Ćwiczenie 16

Pióro jest 7 razy droższe od długopisu. Kamil zapłacił za jeden długopis i jedno pióro 96 zł. Ile kosztuje pióro, a ile długopis?

Ćwiczenie 17

Jadzia ma o 45 zł więcej niż Karolina. Razem mają 83 zł. Ile pieniędzy ma każda z dziewczynek?

Ćwiczenie 18

Oblicz wartości podanych wyrażeń i sprawdź, który z otrzymanych wyników jest największy.

 1. iloczyn liczb 124 pomniejszony o iloraz liczb 369

 2. iloraz sumy liczb 5145 przez ich różnicę

 3. różnica iloczynu liczb 423 oraz iloczynu liczb 173

Ćwiczenie 19

Pomiędzy czwórki wstaw znaki działań lub nawiasy tak, aby otrzymać wskazany wynik.

 1. 4 4 4 4 4=1

 2. 4 4 4 4 4=2

 3. 4 4 4 4 4=3

 4. 4 4 4  4 4=4

 5. 4 4 4  4 4=5