Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Rok 2012 był rokiem przestępnym. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Rok 2012 miał… .

Ćwiczenie 2

Rok 2012 był rokiem przestępnym. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Pierwszy kwartał roku 2012 miał … .

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Te same orzeszki sprzedawane są w dwóch różnych opakowaniach.

Ala chce kupić 0,5 kg tych orzeszków. W których opakowaniach powinna Ala kupić orzeszki, żeby zapłacić jak najmniej pieniędzy? O ile złotych więcej zapłaciłaby wybierając drugie opakowania?

Ćwiczenie 5

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 6

Na planie w skali 1 : 100 działka jest prostokątem o bokach 30 cm45,5 cm. Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki, jeśli brama ma szerokość 3,5 m, a furtka 0,9 m?

Ćwiczenie 7

Ile czasu potrzeba na przejście trasy o długości 14 km, jeśli średnia prędkość marszu wynosi 4 km/h?
Wskaż poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 8

Piotrek przejechał na rowerze dystans 28 km w czasie 105 minut. Z jaką średnią prędkością jechał Piotrek?

Ćwiczenie 9

Samolot Boeing 707 porusza się z prędkością 780 km/h, a sonda kosmiczna New Horizons z prędkością 14 km/s. Oceń prawdziwość podanych zdań

Ćwiczenie 10

Jaki procent figury został zamalowany?

Ćwiczenie 11

Oblicz.

  1. 10%200 zł

  2. 25%90 cm

Ćwiczenie 12

Lodówka kosztowała 1400 zł. Jej cenę obniżono o 20%. Ile kosztuje lodówka po obniżce ceny? Wskaż poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 13

Diagram przedstawia wyniki testu z matematyki, który pisali uczniowie trzech klas piątych.

Korzystając z diagramu, rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 14

W klasie 6a przeprowadzono ankietę „Jakie zwierzę masz w domu?”. Wyniki ankiety opracowano w za pomocą tabeli.

Zadanie 21.13 B
 

kot

pies

chomik

szczur

świnka morska

papuga

kanarek

dziewczynki

2
9
4
1
2
1
0

chłopcy

4
7
2
2
3
0
3

Następnie, na podstawie tabeli, grupy uczniów opracowały wyniki w postaci różnych diagramów.
Który z tych diagramów nie przedstawia wyników ankiety? Wskaż poprawną odpowiedź.

Animacja
Ćwiczenie 15

Samochód zużywa 8,6 l benzyny na każde 100 km. Litr benzyny kosztuje 5,04 zł. Ile kosztowała spalona benzyna, jeżeli samochód jechał 2,5 godziny z prędkością 60km/h.

Ćwiczenie 16

Z dwóch miejscowości odległych o 390 km, w tym samym momencie, wyjechało na spotkanie dwóch kierowców. Jeden z nich jechał z prędkością 60 km/h. Kierowcy spotkali się po trzech godzinach. Z jaką prędkością jechał drugi kierowca?

Ćwiczenie 17

Po piętnastoprocentowej obniżce gra kosztowała o 12 złotych mniej niż poprzednio. Jaka była cena gry przed obniżką?

Ćwiczenie 18

Za 51 dag śliwek zapłacono 2,04 zł, a za 160 g szynki zapłacono 4,92 zł. Oblicz cenę kilograma

  1. śliwek

  2. szynki