Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Zapisz ułamek

 1. o mianowniku 6 i liczniku 5

 2. o mianowniku 9 i liczniku o 5 mniejszym od mianownika

Ćwiczenie 2
 1. Jaka część figury jest zamalowana?

 2. Jaka część figury nie jest zamalowana? Podaj ułamek nieskracalny.

Ćwiczenie 3

Odczytaj, jakim liczbom odpowiadają punkty A, BC.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Wpisz taką liczbę, aby równość była prawdziwa.

 1. 25=15

 2. 1824=9

 3. 811=99

 4. 2432=6

Ćwiczenie 7

Skróć ułamki, tak aby otrzymać ułamki nieskracalne.

 1. 612=

 2. 69=

 3. 1218=

 4. 2496=

Ćwiczenie 8

Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.

 1. 4 23=3

 2. 7 65=

Ćwiczenie 9

Wyłącz całości z ułamków i skróć część ułamkową, o ile to możliwe.

 1. 238=

 2. 2812==

Ćwiczenie 10

Odpowiedz na pytania.

 1. 7 minut – jaka to część godziny?

 2. 23 metry – jaka to część kilometra?

Ćwiczenie 11

Oblicz, pamiętając o skracaniu i wyłączaniu całości.

 1. 125+ 245

 2. 256 +346

Ćwiczenie 12

Oblicz, pamiętając o skracaniu ułamków.

 1. 31124 -2724

 2. 658 -4 78

Ćwiczenie 13

Odpowiedz na pytania.

 1. Marek spośród 28 zadań rozwiązał 17. Jakiej części wszystkich zadań Marek nie rozwiązał?

 2. Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego składa się z trzech części. Pierwsza część trwa 3 minuty, druga 6 minut, a trzecia 18 minut. Jaką część całego koncertu stanowi jego ostatnia część?

Ćwiczenie 14

W sklepie było 30 metrów materiału. Pierwszego dnia sprzedano 12 metrów, drugiego dnia 735 metra, a trzeciego 845 metra.

 1. Ile metrów materiału sprzedano w ciągu tych trzech dni?

 2. Ile metrów materiału pozostało jeszcze w sklepie?

Ćwiczenie 15
 1. Boki trójkąta mają długości: 534 cm, 224cm314cm. Oblicz obwód tego trójkąta.

 2. Oblicz obwód trójkąta, którego jeden bok ma długość 438 cm, drugi bok jest od niego krótszy o 158 cm, a trzeci bok jest dłuższy od drugiego o 18 cm.

Ćwiczenie 16

Kacper przeznacza codziennie 4 godziny czasu wolnego od nauki na czytanie książki, grę na
komputerze, jazdę na rowerze oraz spacer z psem. Czas przeznaczony na niektóre z tych czynności zapisał w tabeli.

 1. Oblicz, ile godzin Kacper przeznaczył na grę na komputerze.

 2. Oblicz, ile minut zajmuje Kacprowi codziennie gra na komputerze.

  TABELA

  czytanie książki

  56 godziny

  jazda na rowerze

  136 godziny

  spacer z psem

  26 godziny

  gra na komputerze

   
Ćwiczenie 17

Kasia przeczytała 80 stron swojej dwustustronicowej książki, a Gosia 32 strony książki liczącej 76 stron. Oblicz, która z dziewcząt przeczytała większą część swojej książki.

Ćwiczenie 18

Suma czterech liczb jest równa 18. Pierwsza liczba to 458 , druga jest od niej o 178 mniejsza, a trzecia jest o 58 większa od drugiej. Jakie to liczby?

Ćwiczenie 19

Jak zmieni się różnica, gdy odjemną zwiększymy o 1319 , a odjemnik o 179?

Ćwiczenie 20

Trasa rajdu pieszego ma długość 18 km i składa się z 3 odcinków o różnej długości. Odcinek średniej długości jest o 135 km krótszy od najdłuższego i o tyle samo dłuższy od najkrótszego. Jakie długości mają odcinki tego rajdu?