Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
B
Ćwiczenie 1

Czworokąt FOKA jest kwadratem. Przyjrzyj się rysunkowi i odpowiedz na pytania.

RZ54lTSnSxBj41
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ile par odcinków równoległych jest na rysunku?

 2. Ile par odcinków prostopadłych jest na rysunku?

B
Ćwiczenie 2

Na rysunku prosta p jest równoległa do prostej GT.

Rr8UpNHxYBOfM1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Odczytaj dane z rysunku i podaj odległość

 1. punktu T od prostej k.

 2. prostej GT od prostej p.

classicmobile
Ćwiczenie 3

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RzzyZ0PSfMhme
static

.

B
Ćwiczenie 4

Oblicz miarę kąta α.

R1OWcp5mhVSGB1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 5

Podaj miary kątów oznaczonych literami

R9XmhQb9q0Qm11
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ifAGD8Lsu6_d5e207
B
Ćwiczenie 6

Oblicz miarę kąta α.

R15yS3Rly1wrx1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 7

W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę 50˚. Oblicz miarę kąta między ramionami tego trójkąta.

B
Ćwiczenie 8
 1. Oblicz długość boku kwadratu o obwodzie 48 cm.

 2. Babcia obszyła tasiemką brzeg prostokątnej serwety o wymiarach 80 cm140 cm. Ile co najmniej centymetrów tasiemki zużyła?

classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ru0L7PQDoSwtn1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RlTmt7ICETRyz
static
B
Ćwiczenie 10

Oblicz miarę kąta α równoległoboku.

R8ML0h1LHceif1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 11

W trapezie prostokątnym kąt ostry przy podstawie ma miarę 43˚. Oblicz miary pozostałych kątów tego trapezu.

B
Ćwiczenie 12

Oblicz obwód trapezu przedstawionego na rysunku.

R17k0rwYbUU4p1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 13

Obwód trapezu równoramiennego wynosi 30 dm, ramię ma długość 5 dm, a podstawa górna 14 dm. Oblicz długość dolnej podstawy tego trapezu.

B
Ćwiczenie 14

Oblicz obwód narysowanego czworokąta.

RqnLKEIDnB41K1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ifAGD8Lsu6_d5e353
B
Ćwiczenie 15

Ile na poniższym rysunku jest

 1. równoległoboków?

 2. trapezów?

  RWNxZhIcJPyCa1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

B
Ćwiczenie 16
 1. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, którego ramię o długości 6 cm jest dłuższe od podstawy o 3 cm.

 2. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 36 cm, podstawa ma długość 16 cm. Jaką długość mają ramiona tego trójkąta?

B
Ćwiczenie 17
 1. Oblicz obwód równoległoboku, w którym jeden bok ma długość 8 cm, a drugi jest od niego o 5 cm krótszy.

 2. Równoległobok i romb mają takie same obwody. Bok rombu ma długość 7 cm, a jeden z boków równoległoboku 5 cm. Oblicz długość drugiego boku równoległoboku.

C
Ćwiczenie 18

Jakimi liczbami naturalnymi mogą wyrażać się długości boków prostokąta, jeśli wiadomo, że jego obwód jest równy 30 cm. Ile jest par takich liczb? Rozważ wszystkie możliwości.

C
Ćwiczenie 19

Jak zmieni się obwód równoległoboku o wymiarach ab, jeżeli

 1. jeden z wymiarów zwiększy się o 5

 2. jeden z wymiarów zwiększy się o 4, a drugi zmniejszy o 1

C
Ćwiczenie 20

Ile najmniej centymetrów listewki o szerokości 1 cm należy kupić, aby wykonać ramkę na zdjęcie o wymiarach 203 mm,254 mm?