Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Zadania

classicmobile
Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RFfX79EhYw9rS
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Krawędź sześcianu ma długość 4 cm.
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi

R11T2w6igmyeW
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Krawędź sześcianu ma długość 4 cm.
Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

R1TgVPzJPYcXC
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1UCxZGUVlcgF
static
A
Ćwiczenie 5

Rysunek przedstawia siatkę graniastosłupa. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa.

R1KFbe8bIsYiZ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Czy istnieje graniastosłup, który ma 18 ścian i 48 krawędzi? Jeżeli tak, to podaj jego nazwę.

B
Ćwiczenie 7

Skrzynkę balkonową o długości 64 cm, szerokości 22 cm i wysokości 17 cm pomalowano z zewnątrz farbą. Jaką powierzchnię pomalowano? Pomiń grubość desek, z których wykonano skrzynkę.

icxaikiZc8_d5e289
classicmobile
Ćwiczenie 8

Prostopadłościenny pojemnik na mąkę ma wymiary: 10 cm x 10 cm x 18 cm.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rd68eH7Iy9VCI
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Długość basenu w kształcie prostopadłościanu jest równa 25 m, szerokość 10 m, a głębokość jest wszędzie taka sama i równa 160 cm. Ile m³ wody mieści się w tym basenie? Wybierz odpowiedz spośród podanych.

R8q0Upv9wGmbz
static
C
Ćwiczenie 10

Mała sztabka złota ma kształt prostopadłościanu o wymiarach i masie przedstawionych w tabeli. Oblicz, ile gramów waży cm³ złota? Podaj wynik zaokraglony do jedności.

Zadanie 40.9. C

Wymiary

Długość

103,8 mm

Grubość

10 mm

Szerokość

50 mm

Masa sztabki

1000 g

C
Ćwiczenie 11

Figura A składa się z jednakowych sześcianów o krawędzi 2 cm, a figura B składa się z jednakowych prostopadłościanów o wymiarach 1 cm x 1 cm x 2 cm.

Rw1N1ruTdcvVA1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz, o ile cm3 większą objętość ma figura A.

classicmobile
Ćwiczenie 12
R1J8rCLERUHzS1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie rysunku rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R62O03vOV3gQK
static
icxaikiZc8_d5e478
C
Ćwiczenie 13

Graniastosłup czworokątny o podstawie kwadratu o boku długości 6 cm i sześcian o krawędzi 12 cm mają jednakowe pola powierzchni. Oblicz wysokość graniastosłupa.

classicmobile
Ćwiczenie 14

Pole powierzchni i objętość tego samego sześcianu wyrażone są taką samą liczbą. Jaka to liczba?
Wskaż poprawną odpowiedź.

RrwJKrNRvoFot
static
C
Ćwiczenie 15

Ostrosłup ma cztery ściany i wszystkie krawędzie równej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 30 cm. Jaka jest długość krawędzi tego ostrosłupa?

C
Ćwiczenie 16

Sala lekcyjna w kształcie prostopadłościanu ma wymiary: długość 10 m, szerokość 6 m i wysokość 3,20 m. W sali tej są drzwi o wymiarach 1,20 m x 2 m i trzy okna o wymiarach 2 m x 1,80 m. Ściany tej sali (bez sufitu) będą dwukrotnie malowane farbą, której litr farby wystarcza na pomalowanie 12 m² powierzchni. Ile co najmniej puszek farby trzeba kupić, jeżeli jest ona sprzedawana w pięciolitrowych opakowaniach?