Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Kiedy cieszysz się z sukcesu narodowej drużyny sportowej lub polskiego sportowca, czujesz prawdopodobnie szczególny rodzaj radości. Razem z tobą cieszą się inni. W tym przeżyciu możesz odnaleźć poczucie wspólnoty – jeden ze składników miłości do ojczyzny.

Ćwiczenie 1

Przyjrzyjcie się mapie Polski. Odnajdźcie na niej swoje województwo. Porozmawiajcie o atrakcjach turystycznych waszego regionu. Jakie informacje dodalibyście do mapy?

Ćwiczenie 2

Utwórzcie zbiór skojarzeń do słowa „ojczyzna”. Zapiszcie wszystkie propozycje. Następnie zredagujcie własną definicję tego słowa. Zapiszcie ją tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 3

Przeczytajcie poniższe wypowiedzi. Jak sądzicie, jakie konkretnie działania oznacza np. troska o środowisko naturalne? A wspieranie polskiej kultury? Czy według was deklaracje te świadczą o szacunku do własnego kraju? Porozmawiajcie.

Ćwiczenie 4

Co jeszcze może świadczyć o szacunku do kraju, w którym się żyje? Zastanów się i podaj dwie propozycje. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 5

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego pt. „Ojczyzna”. Zastanów się, kto i w czyim imieniu mówi w tym utworze.

Fragment wiersza Ojczyzna czyta Elżbieta Golińska Fragment wiersza Ojczyzna czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
domena publiczna

Antoni Słonimski

Polski poeta, satyryk, publicysta, dramatopisarz i krytyk teatralny. Razem z Julianem Tuwimem współtworzył grupę poetycką Skamander.

Ćwiczenie 6

Przeczytaj utwór „Ojczyzna” i odpowiedz na pytania:

  • Jaka jest główna myśl tego wiersza?

  • Czy zgadzasz się z osobą mówiącą w wierszu? Dlaczego?

  • Co znaczą słowa: „Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej”?

  • Jak rozumiesz przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”?

Antoni Słonimski Ojczyzna

(fragment)

Są kraje, gdzie są smaczniejsze lody
I domy większe, i samochody.
Gdzie bułki bielsze od naszej bułki,
Szkoły ładniejsze od naszej szkółki. 

Są kraje większe, bogatsze kraje,
Lecz nam się w domu lepiej wydaje.
Choć mamy dla nich wiele przyjaźni,
Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej.

Antoni Słonimski, Ojczyzna, [w:] tegoż, 138 wierszy, Warszawa 1984, s. 73.
Ćwiczenie 7

Zaznacz na zielono wszystkie rymy w utworze Antoniego Słonimskiego. Policz, ile sylab obejmuje każdy rym.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Zaznacz na czerwono wszystkie przymiotniki występujące w wierszu. Jak myślisz, dlaczego autor utworu posłużył się taką formą przymiotników? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 10

Jakim wyrazem można zastąpić słowo „fajnie”? Uzupełnijcie podane zdanie kilkakrotnie, za każdym razem zmieniając określenie i uzasadniając swój wybór. Porównajcie między sobą uzupełnione zdania.

U nas jest…, ponieważ…

Ćwiczenie 11

Przygotujcie folder reklamujący waszą miejscowość. Umieśćcie w nim:

  • Nazwę miejscowości i nazwę regionu. Możecie dołączyć mapkę z zaznaczoną waszą miejscowością.

  • Opis interesujących, nietypowych, niepowtarzalnych miejsc, zjawisk, budowli i ludzi. Na pewno macie się czym pochwalić!

  • Zadbajcie, żeby tekst był zabawny.

  • Nie zapomnijcie o ilustracjach i zdjęciach – forma wizualna jest bardzo ważna.

Zaprezentujcie swój folder przed całą klasą.