Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna
Antonio Canova, Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna, 1793, rzeźba w marmurze, Muzeum w Luwrze, domena publiczna
Ćwiczenie 1

Przyjrzyjcie się rzeźbie Antonia Canovy i odpowiedzcie na pytania:

  • Kogo przedstawia rzeźba?

  • Jakie atrybuty posiada postać młodzieńca?

  • Jakie uczucia i emocje wyrażają gesty postaci, postawa ciała, mimika?

Ćwiczenie 2

Przeczytaj mit o Erosie i Psyche. Zwróć uwagę na to, jakie cechy charakteru ma Psyche.

Jan Parandowski Eros i Psyche

Była sobie raz królewna i nazywała się Psyche, co po grecku znaczy: dusza. Była tak piękna, że poddani modlili się do niej, zapominając o Afrodycie. Zagniewana bogini wezwała Erosa i kazała mu w sercu Psyche obudzić miłość do najszkaradniejszego potwora, jaki się znajdzie na ziemi. Lecz Eros, ujrzawszy dziewczynę, sam się zakochał i dał jej pałac cudowny. Przychodził do niej nocą i upominał, aby nigdy nie starała się poznać, kim on jest, bo gdy jego twarz zobaczy, zaczną się dla niej dni niedoli.

Siostry, którym to opowiadała, szydziły z niej, mówiąc, że jej kochanek jest zapewne okropnym smokiem. Mówiły tak, gdyż zazdrościły jej bogactw i splendoru. Ale Psyche uwierzyła. Nie mogąc przełamać ciekawości, pewnej nocy, gdy Eros spał, zapaliła lampę oliwną i podeszła do łóżka. Olśniona nieziemską pięknością, zadrżała i kropla gorącej oliwy spadła z kaganka na obnażone ramię boga. Eros obudził się i znikł. Znikł również pałac cudowny i królewna została sama na dzikiej, pustej skale. Afrodyta mściła się na niej, zsyłając zgryzotę i ból, i mękę. Ale Eros, który kochał ją zawsze, niósł jej pomoc i pociechę.

Na koniec Dzeus ulitował się nad parą kochanków i przyjął Psyche na Olimp, gdzie odbyły się jej zaślubiny z bogiem miłości.

Jan Parandowski, Eros i Psyche, [w:] tegoż, Mitologia, Londyn 1992, s. 91.
Ćwiczenie 3

Przeanalizujcie budowę opowiadania. O czym informują:

  • wstęp,

  • rozwinięcie,

  • zakończenie?

Ćwiczenie 4

Opowiedz własnymi słowami historię Erosa i Psyche.

Ćwiczenie 5

Określ temat mitu (o czym jest mit?).

Ćwiczenie 6

Która myśl spośród podanych mogłaby stanowić morał mitu o Erosie i Psyche? Uzasadnij swój wybór.

  • Nie święci garnki lepią.

  • Każda potwora znajdzie swego amatora.

  • Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

  • Miłość wszystko zwycięży.

Ćwiczenie 7

Który moment opowieści o parze kochanków Reinhold Begas uznał za najciekawszy? Opisz, co przedstawia jego rzeźba.

Eros i Psyche
Reinhold Begas, Eros i Psyche, 1854–1857, domena publiczna
Ćwiczenie 8

Psyche „olśniona nieziemską pięknością, zadrżała” – jak myślisz, co wtedy czuła piękna królewna? Napisz na ten temat kilka zdań.

Ćwiczenie 9

Narysuj komiks ilustrujący mit o Erosie i Psyche. Pamiętaj, aby stroje, przedmioty, elementy architektury nawiązywały do antycznej Grecji. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

Ćwiczenie 10

Jakie znane ci słowa zostały utworzone od imienia ukochanej Erosa? Zapisz je w kolejności alfabetycznej tutaj lub w zeszycie. W razie konieczności skorzystaj ze słownika języka polskiego.