Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Ułamki zwykłe

Animacja

Nie zawsze kupujemy cały chleb czy kilogram jabłek. Czasem potrzebujemy tylko pół bochenka, czy trzy czwarte kilograma jabłek. Aby wyrazić te wielkości, wykorzystujemy ułamki.

Animacja
Ważne!
  • Zapis 67 czytamy: sześć siódmych.

  • Zapis 17 czytamy: jedna siódma.

  • Liczba 7, w powyższych zapisach, oznacza, że podzielono całość na siedem jednakowych części. Liczba umieszczona nad siódemką oznacza, ile z tych części wzięto.

  • Liczby takie jak 67 i 17 będziemy nazywać ułamkami zwykłymi.

  • Kreseczka, która oddziela liczby w ułamku to kreska ułamkowa. Liczba zapisana nad kreską to licznik ułamka, liczba zapisana pod kreską to mianownik ułamka.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Jaka część figury jest zamalowana?

Ćwiczenie 3

Jaka część figury jest zamalowana?

Animacja
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Liczby mieszane

Ćwiczenie 10

Na talerzu leżały cztery melony. Z jednego z nich odkrojono połowę. Ile melonów zostało?

Definicja: Liczby mieszane

Liczby mieszane składają się z części całkowitej i części ułamkowej.
Na przykład

 312,  537,1813
Ćwiczenie 11

Wiadomo, że jeden grosz to 1100 złotego. Zapisz podane wyrażenia, używając liczb mieszanych.

  1. 5 zł13 groszy

  2. 125 zł49 groszy

  3. 1 zł89 groszy

  4. 1345 zł99 groszy

Ćwiczenie 12

Jaką część wszystkich figur zamalowano? Opisz rysunki za pomocą liczb mieszanych.

Ćwiczenie 13

Jaką część wszystkich figur zamalowano? Opisz rysunki za pomocą liczb mieszanych.