Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Ułamki na osi liczbowej

Animacja
Ćwiczenie 1

Zamaluj odpowiednią część paska.

Ćwiczenie 2

Zamaluj odpowiednią część paska.

Animacja
Ćwiczenie 3

Jakiemu ułamkowi odpowiada punkt zaznaczony na osi liczbowej?

Ćwiczenie 4

Jakiemu ułamkowi odpowiada punkt zaznaczony na osi liczbowej?

Ćwiczenie 5

Jakiemu ułamkowi odpowiada punkt zaznaczony na osi liczbowej?

Ćwiczenie 6

Zaznacz ułamki odpowiadające punktom zaznaczonym na osi liczbowej. Co powiesz o tych ułamkach?

Ćwiczenie 7

Zaznacz na osi liczbowej odpowiednie ułamki.

Ćwiczenie 8

Zaznacz na jednej osi liczbowej: 68 oraz 34.

Ćwiczenie 9

Jaki ułamek odpowiada punktowi zaznaczonemu na osi liczbowej zieloną kropką?

Ćwiczenie 10

Jaki ułamek odpowiada punktowi zaznaczonemu na osi liczbowej zieloną kropką?

Liczby mieszane na osi liczbowej

Ćwiczenie 11

Odczytaj liczby zaznaczone na osi liczbowej zielonym kolorem.

Ćwiczenie 12

Odczytaj liczby zaznaczone na osi liczbowej zielonym kolorem.

Ćwiczenie 13

Odczytaj liczby zaznaczone na osi liczbowej zielonym kolorem.

Ćwiczenie 14

Odczytaj liczby zaznaczone na osi liczbowej zielonym kolorem.

Ćwiczenie 15

Odczytaj liczby zaznaczone na osi liczbowej zielonym kolorem.