Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Przeczytaj zdania. Zastanów się, o kim w nich mowa: jakiej płci są te osoby?

 • Przeczytał do końca książkę i zaczął odrabiać lekcje.

 • Napisała list do koleżanki i poszła zjeść kolację.

 • Zmęczone całym dniem atrakcji szybko zasnęło.

 • Wystraszone pobiegły szybko do domu.

 • Poszli do sklepu i odkupili zniszczoną książkę.

Co mówi nam o tym, kto jest wykonawcą czynności?

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Zastanówcie się, jaką formę przyjąłby czasownik „iść” w czasie przeszłym w zależności od wykonawców czynności:

 • dwie dziewczynki i chłopiec,

 • dziewczynka, niemowlę i chłopiec,

 • nauczycielki i piłkarze,

 • dziewczynka i nauczycielki,

 • nauczycielki i niemowlę,

 • psy i koty,

 • pies, niemowlę i chłopiec.

Zapiszcie swoje propozycje tutaj lub w zeszytach.

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Zastanów się, dlaczego Miziołek, mówiąc o dziewczynkach, nie używa form rodzaju żeńskiego.