Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Deszcz - zdjęcie Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przeczytaj wiersz Stanisława Grochowiaka. Zwróć uwagę na powtórzenia w wierszu. Dlaczego zostały zastosowane?

Stanisław Grochowiak Na słotę

Na słotę
Najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na szybie trzepocący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampy
I pies jest dobry podczas słoty,
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy.

Stanisław Grochowiak, Na słotę, [w:] tegoż, Szedł czarodziej - antologia wierszy dla dzieci, t. 1, Warszawa 1986, s. 204.
Ćwiczenie 2

Jakie macie sposoby na słotę? Porozmawiajcie, a następnie podzielcie się swoimi pomysłami z koleżankami i kolegami z klasy.