Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Wielu z nas miasto kojarzy się z wysokimi budynkami i szerokimi ulicami. Mówiąc o wsi, mamy zwykle na myśli gospodarstwa rozporoszone wśród pól. Taki wizerunek miasta i wsi często nie jest prawdziwy – bywa, że trudno je od siebie odróżnić.

Już wiesz
 • jak ludzie wpływają na krajobraz;

 • które z elementów środowiska mają pochodzenie naturalne, a które zostały wytworzone przez człowieka.

Nauczysz się
 • odróżniać miasta od wsi;

 • wymieniać najważniejsze funkcje miast;

 • opisywać walory turystyczne miast i wsi.

iWDUeM0vJA_d5e158

1. Polskie miasta

MiastomiastoMiasto to teren, gdzie buduje się domy przeznaczone dla wielu rodzin (mówi się, że jest to obszar o gęstej zabudowie). Teren wydzielony na cele rolnicze jest niewielki lub w ogóle go nie ma. Ponadto pełni ono funkcje:

 • przemysłowe – w miastach znajdują się liczne fabryki, w których wytwarza się urządzenia, ubrania i wiele innych produktów;

 • transportowe – miasta są miejscami, w których istnieją duże dworce kolejowe oraz krzyżują się drogi, a w niektórych z nich znajdują się też lotniska;

 • naukowe – miasta są siedzibami uczelni i ośrodków, w których pracują uczeni;

 • kulturalne – w miastach znajdują się kina, teatry, biblioteki i inne obiekty zapewniające dostęp do kultury;

 • turystyczne – zabytki oraz różne ciekawe miejsca przyciągają do miast wielu zwiedzających.

W Polsce jest ponad 900 miast. Największym z nich jest stolica naszego kraju – Warszawa. Oprócz niej duże znaczenie mają też m.in. Wrocław, Kraków i Gdańsk. Wiele innych miast – nawet tych najmniejszych – przyciąga wielu turystów zainteresowanych ich pięknem i atrakcjami.

Polecenie 1

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje o niewymienionych w podręczniku atrakcjach turystycznych Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Polecenie 2

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, dowiedz się, jakie miasta w Polsce są uznawane za szczególnie warte zwiedzenia i jakie są tego powody.

Ciekawostka

Miasto kojarzy nam się z dużą miejscowością, ale nie zawsze tak jest. Wyśmierzyce – najmniejsze miasto w Polsce – ma tylko ok. 900 mieszkańców. Dla porównania nadmorska wieś Stegna ma niemal 2500 mieszkańców.

iWDUeM0vJA_d5e226

2. Polskie wsie

WieświeśWieś jest miejscowością, która pełni głównie funkcje rolnicze, takie jak uprawa roślin i hodowla zwierząt. Ma też ogromne znaczenie w polskiej kulturze. Liczne tradycje, zwyczaje i święta mają swoje początki na wsi. Poza tym wieś daje szanse na czyste środowisko, lepszej jakości żywność, ciszę i bezpośredni kontakt z przyrodą. Dzisiaj wielu mieszkańców wsi pracuje w mieście w zawodach niezwiązanych z rolnictwem. Zdarza się również, że mieszkańcy miast nabywają domy na wsi, gdyż szukają spokojnego miejsca do zamieszkania.

Polecenie 3

Opisz znaczenie wsi, w której mieszkasz. Jeśli mieszkasz w mieście, opisz znaczenie znanych ci wsi leżących w najbliższej okolicy.

Polecenie 4

Wymień powody, dla których turysta mógłby odwiedzić miejscowość, w której mieszkasz.

Ważne!

Obecnie warunki życia na wsi i w mieście pod wieloma względami są podobne. Wszędzie dostępny jest Internet, radio, telewizja, telefon, książki i gazety. Powszechna dostępność samochodów i komunikacji publicznej umożliwia mieszkańcom wsi częste wizyty w mieście, a mieszkańcom miast na wsi.

Ciekawostka

Obecnie istnieje w Polsce ponad 50 tys. wsi. Czasami grupa domów lub gospodarstw odległych od zwartej zabudowy jest nazywana nie wsią, tylko kolonią. Na przykład na Pomorzu istnieje osada o nazwie Osetnik (znana bardziej pod starą nieoficjalną nazwą Stilo), która jest kolonią wsi Sasino. Mimo że leży w granicach Sasina, Osetnik traktowany jest jako odrębna miejscowość.

iWDUeM0vJA_d5e286

Podsumowanie

 • Miejscowości w Polsce można podzielić na miasta i wsie.

 • Miasta mają ogromne znaczenie m.in. w nauce, gospodarce i kulturze.

 • Wieś odgrywa główną rolę w produkcji żywności.

 • Zarówno miasta, jak i wsie mogą odgrywać ważną rolę w turystyce.

Praca domowa
Polecenie 5.1

Jakie znaczenie dla mieszkańców, regionu i Polski ma miejscowość, w której mieszkasz?

Zobacz także

Zajrzyj do zagadnień pokrewnych:
Jak ludzie zmieniają krajobraz?i0ObUm4ti0Jak ludzie zmieniają krajobraz?

iWDUeM0vJA_d5e356

Słowniczek

miasto
miasto

historycznie ukształtowana osada, w której większość ludzi pracuje poza rolnictwem i prowadzi charakterystyczny dla mieszkańców miast sposób życia

wieś
wieś

osada, w której większość ludzi pracuje w rolnictwie, usługach związanych z rolnictwem lub w obsłudze ruchu turystycznego; wsie nie posiadają praw miejskich

iWDUeM0vJA_d5e418

Zadania

Ćwiczenie 1
R1AmcE7keCE751
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1ZfaZmR5Fpms1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RkHN3o6Pb7wno1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1C5gO7wfmTsd1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.