Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
Rkje1LsIUeaQC11
okładka muzeum Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Zredaguj zaproszenie do zwiedzenia wybranego muzeum. Pamiętaj o słowach zachęty i atrakcyjnej formie.

Ćwiczenie 2

Zbadaj historię starych przedmiotów w swoim domu. Opisz najstarszą bądź najciekawszą rzecz, która mogłaby się stać eksponatem muzealnym.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Muzeum”.

MuzeumWisława Szymborska
Wisława Szymborska Muzeum

Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie ma wzajemności
od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz – gdzie rumieńce?
Są miecze – gdzie gniew?
I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.

Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy.
Omszały woźny drzemie słodko
zwiesiwszy wąsy nad gablotką.

Metale, glina, piórko ptasie
cichutko tryumfują w czasie.
Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu.

Korona przeczekała głowę.
Przegrała dłoń do rękawicy.
Zwyciężył prawy but nad nogą.

Co do mnie, żyję, proszę wierzyć.
Mój wyścig z suknią nadal trwa.
A jaki ona upór ma!
A jak by ona chciała przeżyć!

j0000008S3B6v21_00000_BIB_001Wisława Szymborska, Muzeum, [w:] tejże, Poezje, Warszawa 1977, s. 58.
Ćwiczenie 4
RQZLF39j7RFt81
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Kim jest osoba mówiąca w utworze? Na poparcie swego zdania przytocz odpowiednie fragmenty wiersza.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Co czuje postać mówiąca, kiedy przygląda się eksponatom? Nazwij jej uczucia.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Uzupełnij tabelę zgodnie z wzorem.

R13XIQIEymEC71
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8
R1Buo0VUHR8Qc1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, czemu służy zabieg wymieniony w poprzednim ćwiczeniu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Kto, zdaniem podmiotu mówiącego, wygrał w muzeum walkę z przemijaniem? Uzasadnij swoje zdanie cytatami z wiersza.

Czyj wyścig „nadal trwa”? Jaki będzie jego wynik?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Zredaguj notatkę na temat przesłania wiersza „Muzeum”.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 12

Przygotuj kilka eksponatów, które mogłyby się znaleźć w muzeum poświęconym twojemu dzieciństwu. Zaprezentuj je w formie interaktywnej osi czasu. Sfotografuj lub narysuj przedmioty należące do zbioru (nazwa, data, historia przedmiotu itp.), podpisz je i przygotuj małą wystawę.

R18FTgj0lSqYW1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 13

Obejrzyjcie swoje wystawy i odpowiedzcie w grupach na pytania.

  • Jakie eksponaty pojawiały się najczęściej?

  • Który przedmiot był najbardziej zaskakujący?

  • Czyja kolekcja najwięcej mówiła o właścicielu?

Ćwiczenie 14
R1LZe5apxVeqx1
zadanie interaktywne