Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Skryty i tajemniczy: o osobie nic nie powie, o liczbie milczy, o czasie nie przebąkuje nawet. Ot, taki czasownik małomówny, bez którego byłoby trudno nam się… porozumieć. Poznamy go lepiej: Panie i Panowie, przed wami bezokolicznik!

Ćwiczenie 1

Przeczytajcie czasownik „słuchać”.

  • Czy wiecie, kto ma słuchać? Czy możecie odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego?

  • Czy wiecie, kiedy trzeba słuchać? Dlaczego?

  • Czy wiecie, ile osób ma słuchać? Dlaczego?

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Recepta na czasownik

domena publiczna
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Znajdźcie w słownikach kilka dowolnych czasowników. Podajcie je koledze lub koleżance w formie bezokolicznika i poproście, by je odmienili. Zapiszcie kilka przykładów w zeszytach.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11