Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Rozpoznawanie walców, stożków i kul

W naszym otoczeniu znajdziemy wiele przedmiotów i obiektów w kształcie figur przestrzennych, w których nie da się wyróżnić wierzchołków, prostokątnych lub trójkątnych ścian, ani nawet krawędzi będących odcinkami. Przyjrzyjmy się takim figurom.

Przekrój kuli

Animacja 3D pokazuje kulę ziemską, która zmienia się w kuli. Kula częściowo zanika, widoczna jest półkula i koło wielkie kuli.

Siatka walca

Animacja 3D pokazuje siatkę walca, która składa się w walec. Następnie walec zamienia się w kubek. Na stole stoją kubki w kształcie walca.

Siatka walca

Animacja 3D pokazuje stojące na stole kubki w kształcie walca. Kreślone są krawędzie jednego kubka – powstaje walec, który następnie rozkłada się na siatkę walca.

Siatka stożka

Animacja 3D pokazuje stojące na drodze pachołki drogowe w kształcie stożka. Kreślone są krawędzie jednego pachołka - powstaje stożek, który następnie rozkłada się na siatkę stożka.

Siatka stożka

Animacja 3D pokazuje siatkę stożka, która następnie składa się w stożek. Stożek zamienia się w pachołek drogowy. Na drodze stoją cztery pachołki.

Kula, walec, stożek

Walec

Stożek

Kula, walec, stożek – modele z papieru

Ćwiczenie 1

Z prostokątnej kartki sklej uproszczony model walca.

Ćwiczenie 2

Wytnij z papieru fragment koła. Sklej z niego uproszczony model stożka.

Ćwiczenie 3

Wytnij z papieru trzy jednakowe paski i sklej z nich trzy wstęgi. Połącz te wstęgi w taki sposób, aby otrzymać uproszczony model kuli.

Ćwiczenie 4

Zgadnij, jaki przedmiot codziennego użytku składa się jednocześnie z kuli, walca i stożka.

Ćwiczenie 5

Z dwóch jednakowych prostokątnych grubszych kartek sklej dwa różne uproszczone modele walca.
W którym modelu zmieści się więcej ryżu (lub innej suchej substancji), w wyższym, czy w niższym? A może zmieści się go tyle samo? Sprawdź swoje przypuszczenie wykonując eksperyment.