Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R13JSfn0lXjV51
Sala Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego Sala Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.
Sala Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego
Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z informacjami na temat Pomnika Małego Powstańca w Warszawie.

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Pomnik Małego Powstańca znajduje się w Warszawie przy ulicy Podwale, przy warszawskich murach obronnych. Upamiętnia on najmłodszych uczestników powstania warszawskiego.    

Pieniądze na pokrycie kosztów prac związanych z odlaniem i ustawieniem monumentu (ok. 1 mln złotych) zostały zebrane przez harcerzy.      

Rok po odsłonięciu za pomnikiem umieszczono tablicę, na której wyryto słowa: „Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico, damy krew”.

RWPCGr0yTy6p2
Jerzy Jarnuszkiewicz, Pomnik Małego Powstańca, zaprojektowany w 1946, a odsłonięty 1 października 1983, rzeźba z brązu, Warszawa, ul. Podwale
Cezary P., licencja: CC BY-SA 4.0
Ćwiczenie 2

Opisz Pomnik Małego Powstańca. Uzupełnij w tym celu pola w poniższym formularzu. W razie wątpliwości skorzystaj z różnych źródeł informacji.

R4JoLxmGo7d3J1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Kogo przedstawia rzeźba? Żołnierza czy dziecko? Przeprowadźcie dyskusję klasową na ten temat.

Ćwiczenie 4

Zredaguj informację o Małym Powstańcu, która mogłaby się znaleźć w warszawskim przewodniku.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Czym zajmowałby się ten chłopiec, gdyby przyszło mu żyć w czasach pokoju? Wymień kilka przykładowych zajęć codziennych.

Ćwiczenie 6

Co sądzisz na temat dzieci, które walczą z bronią w ręku na wielu frontach świata?

Ćwiczenie 7

Jak odbierasz Pomnik Małego Powstańca? Upamiętnia, ostrzega, zachęca, skłania do refleksji?

Ćwiczenie 8

Przedstaw wymyśloną przez siebie biografię Małego Powstańca w formie interaktywnej osi czasu. Tekst możesz uzupełnić ilustracjami.

Rqh9yOFLdkRyR1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 9

Napisz opowiadanie, którego tematem będzie spotkanie Małego Powstańca z Małym Księciem.

uzupełnij treść