Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R5VXeIFHcItop1
Temida, bogini sprawiedliwości Temida, bogini sprawiedliwości Źródło: licencja: CC 0.
Temida, bogini sprawiedliwości
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się pojawiającej się u góry rzeźbie przedstawiającej postać bogini sprawiedliwości. Powiedz, co trzyma w prawej, a co w lewej ręce. Jak sądzisz, o jakich cechach sprawiedliwości świadczą jej atrybuty?

1
Ćwiczenie 2

Sprawdź, krok po kroku, co jeszcze warto wiedzieć o Temidzie, mitologicznej bogini sprawiedliwości.

R11BGAECkeV1N11
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Napisz tutaj lub w zeszycie krótką notatkę na temat, jaka powinna być sprawiedliwość.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4
RS5pnfs534nnC1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego dedykowany prof. Annie Świderkównie. Zwróć uwagę na to, jak poeta uzasadnia nierówność w świecie.

SprawiedliwośćJan Twardowski
Jan Twardowski Sprawiedliwość

Prof. Annie Świderkównie

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne
jest noc żeby był dzień
ciemno żeby świeciła gwiazda
jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza
modlimy się bo inni się nie modlą
wierzymy bo inni nie wierzą
umieramy za tych co nie chcą umierać
kochamy bo innym serce wychłódło
list przybliża bo inny oddala
nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
i odczytywać całość

j0000008RRB6v21_00000_BIB_001Jan Twardowski, Sprawiedliwość, [w:] tegoż, Zaufalem drodze. Wiersze zebrane 1932–2004, Warszawa 2004.
Ćwiczenie 6

Czy sprawiedliwość opisana w wierszu Jana Twardowskiego przypomina wasze wyobrażenie sprawiedliwości? Porozmawiajcie o tym w parach, uzgodnijcie swoje zdanie i je uzasadnijcie.

Ćwiczenie 7

Odpowiedz na pytanie, do kogo i w jakim celu zwraca się podmiot mówiący? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Przeczytaj cztery pierwsze wersy wiersza pt. „Sprawiedliwość” i odpowiedz na pytania.

  • Jaki tryb w nich zastosowano?

  • Jak brzmiałby piąty wers w twojej wersji wiersza? Zapisz go tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Porozmawiajcie, odpowiadając na pytania.

  • Jak rozumie sprawiedliwość podmiot mówiący?

  • Czemu służy sprawiedliwość, która „jest nierównością”?

  • Za jakie przeciwieństwa podmiot mówiący dziękuje? Dlaczego?

Ćwiczenie 10

Przeczytaj przypowieść o robotnikach w winnicy.

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denaraj0000008RRB6v21_000tp001denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Ćwiczenie 11

Zastanów się i odpowiedz na pytania.

  • Czy właściciel winnicy był sprawiedliwy?

  • Od czego zależy ocena właściciela winnicy? Jak go oceniają ci, którzy zostali najęci około godziny szóstej, a jak ci, którzy pracowali zaledwie godzinę?

  • Jakie uczucia przeżywają najęci o różnych godzinach robotnicy?

  • Jaki związek ma przypowieść o robotnikach w winnicy z wierszem „Sprawiedliwość”?

j0000008RRB6v21_000tp001