Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1HOcrMfKUS4j1

Ważne dzieła polskiej sztuki stosowanej

Źródło: online-skills, licencja: CC0.
m9a3620818e9aa323_0000000000018
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RTG5FB7msR74E1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół symbolizująca pobieranie pliku. Obok strzałki umieszczony jest napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
m9a3620818e9aa323_0000000000021

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

4) charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni;

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż).

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

3) rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztuka ludowa i etnografia;

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

6) rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce.

m9a3620818e9aa323_0000000000027
Nauczysz się

ropoznawać wybrane sylwetki twórców polskiej sztuki stosowanej;

wyjaśniać termin sztuka stosowana;

określać uczucia, które towarzyszą przy odbiorze dzieła;

tworzyć opisy wybranych przykładów dzieł sztuki użytkowej.

m9a3620818e9aa323_0000000000029

Czym jest sztuka stosowana?

Wszystkie otaczające nas przedmioty, które wykorzystujemy, oprócz funkcjonalności powinny być także estetyczne. Sztuka użytkowa, inaczej zwana sztuką stosowanąSztuka stosowanasztuką stosowaną, to obiekty codziennego użytku, wykonane lub zaprojektowane przez artystów. Koniec XIX wieku był okresem rewolucji w dziedzinie wzornictwa artystycznego. Zgodnie z założeniami twórców secesji przedmioty wykonywano z dbałością o walory estetyczne i dekoracyjne. Niezwykle popularne stało się rzemiosło artystyczneRzemiosło artystycznerzemiosło artystyczne: kowalstwo czy jubilerstwo. Z czasem jednak masowa produkcja, spowodowana postępem technicznym i przemysłowym, wyparła drogie rękodzieło. Tak powstało wzornictwo przemysłoweWzornictwo przemysłowewzornictwo przemysłowe, do dzisiaj zajmujące się projektowaniem przedmiotów codziennego użytku.

m9a3620818e9aa323_0000000000060

Polska sztuka stosowana

Po latach zaborów, uwaga polskich twórców została skierowana na poszukiwanie wspólnego języka wyrazu, który mógłby stać się stylem narodowym. Ojciec awangardowego artysty - Witkacego, noszący to samo imię Stanisław Witkiewicz, zainicjował charakterystyczny styl zakopiański. Dziś można określić go jako pierwszy, nowoczesny styl w polskiej sztuce stosowanej. Pomysł Witkiewicza, czerpiący z ludowej sztuki Podhala, pod koniec XIX wieku zyskał dużą popularność.

R1BNfNYlbWqA61
"Ilustracja interaktywna przedstawia wnętrze muzeum zakopiańskiego. Jest to drewniane pomieszczenie gdzie w rogu stoi biały, w niebieskie wzory piec kaflowy. Na ścianach wiszą różne przedmioty domowego użytku i ozdoby. Na podłodze pod ścianą stoją trzy krzesła ze zdobionymi oparciami. Obok pieca stoi drewniane naczynie na wodę. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Zakopane, sezonnazakopane.com, CC BY 3.0

Wraz z początkiem XX stulecia, wpływy sztuki zachodnioeuropejskiej, głównie secesyjnej, spotkały się z poszukiwaniami inspiracji w rodzimej sztuce ludowej. W Krakowie powstało Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, które później przekształciło się w Warsztaty Krakowskie a następnie Spółdzielnię Artystów Ład. Autorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach pragnęli tworzyć przedmioty metodami produkcji rzemieślniczej, dodając im nowych wartości, dzięki zaangażowaniu swojego zmysłu estetycznego. Projektowano wówczas meble, wyroby metalowe, skórzane, zabawki, tekstylia, grafikę, a także wnętrza.

W 1925 roku po raz pierwszy zaprezentowano polską sztukę użytkową na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu. Twórcy związani z Warsztatami Krakowskimi byli autorami architektury polskiego pawilonu, wyposażenia wnętrz oraz eksponatów. Polska wystawa została przyjęta bardzo pozytywnie, a jej twórcy otrzymali łącznie ponad 180 wyróżnień.

RX35oDHlk71yM1
"Ilustracja interaktywna przedstawia wnętrze pawilonu polskiego. W centralnym punkcie widać otwarte dwuskrzydłowe drzwi do kolejnego pomieszczenia, w którym stoi rzeźba. Boki zdjęcia przedstawiają dwie zdobione ściany, na których są namalowane obrazy. Przed drzwiami stoją dwie zdobione w małe trójkąty kolumny. Zdjęcie jest czarnobiałe. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
J. Czajkowski, Z. Stryjeńska, Wnętrze Pawilonu Polskiego, Międzynarodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu, 1925, garvest.com, CC BY 3.0

W latach 30. XX wieku w sztuce użytkowej wyraźnie zaznaczyły się wpływy modernizmu. Ponieważ nie istniał jeszcze zawód projektanta przemysłowego, przygotowywaniem wzorów przemysłowych zajmowali się inżynierowie, architekci lub właściciele zakładów produkcyjnych. W okresie międzywojnia wzornictwo polskie rozwijało się niezwykle szybko, o czym świadczyła działalność firm takich jak Fabryki Porcelany w Ćmielowie czy huty szkła Niemen w Brzozówce.

Po II wojnie światowej sytuacja się zmieniła, a powojenna Polska znalazła się pod wpływem ZSRR. W dobie socjalizmu twórczość projektantów była uzależniona od czynników politycznych, dlatego polska sztuka stosowana rozwijała się powoli. Dostęp do materiałów, nowych technologii i informacji był ograniczony, ale pomimo wielu barier artyści i architekci dbali o estetykę przedmiotów użytkowych, zarówno luksusowych, jak i tych znajdujących się w powszechnym użyciu.

RYlw0DIbxEKq91
"Ilustracja interaktywna przedstawia projekt Jana Kurzątkowskiego pt. ""Krzesło Piórka"". Krzesło jest wykonane z drewna o jasno brązowym kolorze. Oparcie wygląda jakby było zrobione z cienkich listewek szersze u góry, a węższe przy części do siedzenia. Oparcie chodzi aż do ziemi stanowiąc trzecią nogę krzesła. U dołu pod częścią do siedzenia są dwie prostopadle do siebie połączone deski stanowiące umocnienie konstrukcji krzesła. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
Jan Kurzątkowski , Krzesło Piórka, 1930 rok, culture.pl, CC BY 3.0

Artystami związanymi z polską sztuką użytkową są m.in. Władysław Strzemiński, Jan Bogusławski, Jan Kurzątkowski, Teresa Kruszewska, Andrzej Wróblewski czy Barbara Hoff.

RXRV2YbWKc4kF1
"Ilustracja interaktywna przedstawia projekt tkaniny odzieżowej autorstwa Władysława Strzemińskiego. Jest to jasna tkanina, na której są narysowane wzory. Są to nieregularne figury przypominające jeziora zaznaczane na mapach. Figury te nachodzą na siebie, a obrys ich jest w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i zielonym. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
Władysław Strzemiński, projekt tkaniny odzieżowej, ok. 1946, sienkiewiczkarol.org, CC BY 3.0
R1ZEL16yIbYtR1
"Ilustracja interaktywna przedstawia samochód Syrenę Sport autorstwa Cezarego Nawrota. Jest to pomarańczowa dwudrzwiowa Syrena z chromowanymi felgami i lusterkami. Lampy przednie przypominają oczy, a poniżej nich jest kratkowany owalny grill. Samochód stoi na tle żółtego budynku ze szklaną witryną. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
projekt nadwozia Cezary Nawrot, Syrena Sport, 1960, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0
RIuQC0fDDeqHq1
"Ilustracja interaktywna przedstawia projekt fotela autorstwa Romana Modzelewskiego. Jest to czerwony plastikowy fotel stojący na czterech cienkich, długich nogach. Fotel stoi w pomieszczeniu przed drzwiami. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
projekt Roman Modzelewski, RM 58, 1959 rok, produkcja Vzor, urzadzamy.pl, CC BY 3.0
m9a3620818e9aa323_0000000000065

Polski design

Współcześnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się unikatowe wzornictwo, powstające w niewielkich firmach projektowych lub w pracowniach indywidualnych artystów‑designerów. Wyjątkowe, funkcjonalneFunkcjonalnośćfunkcjonalne przedmioty produkowane są pojedynczo, w niepowtarzalnych egzemplarzach. Autorskie projekty można podziwiać i kupić w galeriach wzornictwa artystycznego. Obecnie polscy twórcy odnoszą coraz liczniejsze sukcesy, a polska sztuka użytkowa staje się rozpoznawalna na całym świecie. Prestiżowa nagroda w dziedzinie projektowania zwana Red Dot w 2017 roku została przyznana aż 13 Polakom.

RULFExo5RD7iH1
"Ilustracja interaktywna przedstawia biurko Tomasza Augustynia pt. Stand up. Boki to dwie kwadratowe ramy. Z góry na dół boku idzie szara deska. Biurko po obu stronach ma białe blaty. Są na różnej wysokości. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje."
Tomasz Augustyniak, Biurko „Stand Up”, 2017, culture.pl, CC BY 3.0

Zadania

classicmobile
Ćwiczenie 1
RM7DtMw4oPdII1
Polecenie do zadania brzmi: Co oznacza słowo design? Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Ćwiczenie 2
RFHRPyqhBPCkB
classicmobile
Ćwiczenie 3
RVQDl3grQmHAE1
Polecenie do zadania brzmi: Dopasuj terminy do definicji. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć, aby dobrać parami pasujące do siebie odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RKo2WW8pgrUkVm9a3620818e9aa323_00000000000091
Ćwiczenie 4
Polecenie do zadania brzmi: Dopasuj terminy do definicji. Poniżej są umieszczone do wyboru cztery odpowiedzi w postaci listy rozwijalnej. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, cc0.
Ćwiczenie 5
R12FhJbnXq4eg
classicmobile
Ćwiczenie 6
RUGwFaLP4P5L61
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym przykładom sztuki stosowanej i połącz opis dziedziny wzornictwa z odpowiadającym jej zdjęciem. Poniżej polecenia znajdują się elementy, które należy dopasować do ilustracji. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W zadaniu są cztery zdjęcia ułożone w kolumnie. Pierwsze zdjęcie przedstawia biurko Tomasza Augustynia pt. Stand up. Boki to dwie kwadratowe ramy. Z góry na dół boku idzie szara deska. Biurko po obu stronach ma białe blaty. Są na różnej wysokości. Drugie zdjęcie przedstawia projekt tkaniny odzieżowej autorstwa Władysława Strzemińskiego. Jest to jasny materiał, na którym są narysowane wzory. Są to nieregularne figury przypominające jeziora zaznaczane na mapach. Figury te nachodzą na siebie, a obrys ich jest w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i zielonym. Trzecie zdjęcie przedstawia porcelanę z Ćmielowa. Jest to zestaw talerzy, waza, sosjerka. Porcelana jest biała zdobiona bordowymi kwiatami na bokach, a brzegi są pomalowane złotym kolorem. Czwarte zdjęcie przedstawia kuchnię, w której lewa ściana jest zabudowana meblami. Po prawej stronie stoi stół z krzesłami. Widać też stojącą lampę skierowaną w stronę stołu. Jest to ilustracja, która jest w połowie zdjęciem, a w połowie szkicem.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R16kvLTQWscnsm9a3620818e9aa323_00000000000101
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym przykładom sztuki stosowanej i połącz opis dziedziny wzornictwa z odpowiadającym jej zdjęciem. Poniżej są ilustracje i umieszczone do wyboru cztery odpowiedzi w postaci listy rozwijalnej. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsze zdjęcie przedstawia biurko Tomasza Augustynia pt. Stand up. Boki to dwie kwadratowe ramy. Z góry na dół boku idzie szara deska. Biurko po obu stronach ma białe blaty. Są na różnej wysokości. Drugie zdjęcie przedstawia porcelanę z Ćmielowa. Jest to zestaw talerzy, waza, sosjerka. Porcelana jest biała zdobiona bordowymi kwiatami na bokach, a brzegi są pomalowane złotym kolorem. Trzecie zdjęcie przedstawia projekt tkaniny odzieżowej autorstwa Władysława Strzemińskiego. Jest to jasny materiał, na którym są narysowane wzory. Są to nieregularne figury przypominające jeziora zaznaczane na mapach. Figury te nachodzą na siebie, a obrys ich jest w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i zielonym. Czwarte zdjęcie przedstawia kuchnię, w której lewa ściana jest zabudowana meblami. Po prawej stronie stoi stół z krzesłami. Widać też stojącą lampę skierowaną w stronę stołu. Jest to ilustracja, która jest w połowie zdjęciem, a w połowie szkicem.
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 7
R13IalS3y4x3N1
"Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj terminy do zdjęć. Poniżej polecenia znajdują się zdjęcia oraz szare pola, w których należy umieścić elementy z poprawnymi odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W zadaniu są cztery zdjęcia ułożone w rzędzie. Pierwsze zdjęcie przedstawia projekt tkaniny odzieżowej autorstwa Władysława Strzemińskiego. Jest to jasna tkanina, na której są narysowane wzory. Są to nieregularne figury przypominające jeziora zaznaczane na mapach. Figury te nachodzą na siebie, a obrys ich jest w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i zielonym. Drugie zdjęcie przedstawia porcelanę z Ćmielowa. Jest to zestaw talerzy, waza, sosjerka. Porcelana jest biała zdobiona bordowymi kwiatami na bokach, a brzegi są pomalowane złotym kolorem. Trzecie zdjęcie przedstawia biurko Tomasza Augustynia pt. Stand up. Boki to dwie kwadratowe ramy. Z góry na dół boku idzie szara deska. Biurko po obu stronach ma białe blaty. Są na różnej wysokości. Czwarte zdjęcie przedstawia kuchnię, w której lewa ściana jest zabudowana meblami. Po prawej stronie stoi stół z krzesłami. Widać też stojącą lampę skierowaną w stronę stołu. Jest to ilustracja, która jest w połowie zdjęciem, a w połowie szkicem. "
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

Ry5w7JqLsWrWBm9a3620818e9aa323_00000000000111
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj terminy do zdjęć. Poniżej są ilustracje i umieszczone do wyboru cztery odpowiedzi w postaci listy rozwijalnej. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsze zdjęcie przedstawia projekt tkaniny odzieżowej autorstwa Władysława Strzemińskiego. Jest to jasna tkanina, na której są narysowane wzory. Są to nieregularne figury przypominające jeziora zaznaczane na mapach. Figury te nachodzą na siebie, a obrys ich jest w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i zielonym. Drugie zdjęcie przedstawia porcelanę z Ćmielowa. Jest to zestaw talerzy, waza, sosjerka. Porcelana jest biała zdobiona bordowymi kwiatami na bokach, a brzegi są pomalowane złotym kolorem. Trzecie zdjęcie przedstawia biurko Tomasza Augustynia pt. Stand up. Boki to dwie kwadratowe ramy. Z góry na dół boku idzie szara deska. Biurko po obu stronach ma białe blaty. Są na różnej wysokości. Czwarte zdjęcie przedstawia kuchnię, w której lewa ściana jest zabudowana meblami. Po prawej stronie stoi stół z krzesłami. Widać też stojącą lampę skierowaną w stronę stołu. Jest to ilustracja, która jest w połowie zdjęciem, a w połowie szkicem.
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 8
RSRRiKpuZZ0eY1
"Polecenie do zadania brzmi: Które cechy powinien łączyć w sobie dobrze zaprojektowany obiekt użytkowy? Polecenie do zadania brzmi: Zaznacz, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Poniżej podane są stwierdzenia, dla których należy wybrać opcję „Prawda” lub „Fałsz”. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Zdjęcie w zadaniu przedstawia czerwone, nowoczesne krzesło. Jest to jedna całość wykonana z plastiku wygięta w taki sposób, że powstaje krzesło stojące na jednek masywnej nodze. "
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Polecenie 1

Znajdź w swoim najbliższym otoczeniu przedmioty, które mają ciekawą formę. Jak myślisz, czy ich kształt wynika tylko z ich przeznaczenia? Jakie elementy wpływają na funkcjonalność przedmiotu?

RS6e0KLL0aOmj1
Odpowiedz na pytanie: Czym różnią się i jakie mają cechy wspólne rzeźba Apollina ze świątyni Minerwy z Veii i rzeźba Brutusa.
m9a3620818e9aa323_0000000000008
m9a3620818e9aa323_0000000000009
m9a3620818e9aa323_0000000000010
m9a3620818e9aa323_0000000000011
m9a3620818e9aa323_0000000000210

Słownik pojęć

Design
Design

współczesne określenie na projektowanie przedmiotów użytkowych.

Funkcjonalność
Funkcjonalność

przydatność, użyteczność, praktyczność.

Modernizm
Modernizm

zespół kierunków w kulturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, charakteryzujących się m.in. przeciwstawieniem się realizmowi i dążeniem do zerwania z tradycją.

Rzemiosło artystyczne
Rzemiosło artystyczne

działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.

Sztuka stosowana
Sztuka stosowana

wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych.

Styl zakopiański
Styl zakopiański

wymyślony przez Stanisława Witkiewicza styl w architekturze i sztuce użytkowej, wzorujący się na motywach podhalańskich.

Wzornictwo przemysłowe
Wzornictwo przemysłowe

projektowanie wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku.

Źródła:

encyklopedia.pwn.pl

sjp.pwn.pl

sjp.pl

m9a3620818e9aa323_0000000000231

Galeria dzieł sztuki

Zgłoś problem