Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Wiek XVII - powtórzenie

Wyjazd Jana III Sobieskiego z Wilanowa
Józef Brandt, Wyjazd z Wilanowa Jana Sobieskiego z Marysieńką, 1887, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna
Europa na początku XVI w.
Krystian Chariza i zespół,
Europa ok. 1700 roku
Krystian Chariza i zespół,

Wojna trzydziestoletnia – największy konflikt zbrojny XVII wieku i jego skutki.

Praca domowa
Polecenie 1.1

Kto był pierwszym królem ze szwedzkiej dynastii Wazów na tronie Rzeczpospolitej? W jakich latach? Jak był on spokrewniony z ostatnim z Jagiellonów?

Polecenie 1.2

Kto był drugim królem ze szwedzkiej dynastii Wazów na tronie Rzeczpospolitej? W jakich latach?

Polecenie 1.3

Kto był trzecim królem ze szwedzkiej dynastii Wazów na tronie Rzeczpospolitej? W jakich latach?

Kolejni królowie z dynastii Wazów na tronie Rzeczpospolitej:

Powstanie Chmielnickiego
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 4.0
Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII w.
Krystian Chariza i zespół,
Posiadłości magnaterii w Rzeczypospolitej w XVII w.
Krystian Chariza i zespół,
Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III na sejmie w 1611 r. pojmanych braci Szujskich
Tomasz Dolabella, Carowie Szujscy przed królem Zygmuntem III w roku 1611, lata 40. XVII w., olej na płótnie, Lviv History Museum, domena publiczna
Polecenie 2

Z jakimi państwami Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku? Jakie wydarzenie wewnętrzne/powstanie zachwiało pozycją państwa?

Praca domowa
Polecenie 3.1

Zróbcie bilans panowania każdego z królów z dynastii Wazów. Wskażcie ich sukcesy i nierozwiązane problemy (zagrożenia dla Rzeczypospolitej):

  • Zygmunt III Waza,

  • Władysław IV Waza,

  • Jan Kazimierz Waza.

Polecenie 3.2

Przedstawcie przebieg zmian granic Rzeczpospolitej w XVII wieku. Zwróćcie uwagę na dwukierunkowość tych zmian - od nabytków do strat terytorialnych.

Polecenie 3.3

Znajdźcie dowody uzasadniające tezę, że w XVII wieku nastąpiła negatywna ewolucja ustroju Rzeczpospolitej – od parlamentaryzmu do oligarchii magnackiej. Wskażcie przejawy niewydolności ustroju państwa.

Europa zmierza ku nowoczesności

Europa ok. 1700 roku
Krystian Chariza i zespół,
Polecenie 4

Europa zmierza ku nowoczesności - nowożytne formy państw W oparciu o dotychczas nabytą wiedzę opracujcie notatki wyjaśniające następujące zagadnienia:

  • Kosztem Rzeczpospolitej: wzrost znaczenia Brandenburgii w XVII wieku – od pokoju westfalskiego do Królestwa Pruskiego.

  • Anglia – od Cromwella do chwalebnej rewolucji (Habeas Corpus Act, Bill of Rights).

  • Rosja – od „wielkiej smuty” do europeizacji w czasach Piotra I. Wejście do polityki europejskiej.

  • Francja – od końca wojen religijnych do przewagi europejskiej pod rządami Ludwika XIV. Absolutyzm.

Rzeczpospolita Jana III Sobieskiego

Problemy do dyskusji w klasie:

Praca domowa
Polecenie 5.1

Czy zwycięstwo pod Wiedniem było wyrazem rzeczywistego znaczenia Rzeczpospolitej, czy może „maskowało” faktyczną słabość państwa?
Zajmij stanowisko, podając argumenty na jego rzecz.

Polecenie 5.2

Jakie były przyczyny kryzysu Rzeczpospolitej w II poł. XVII wieku?