Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja

Figury przedstawione w animacji oraz poznane w klasach młodszych trójkąty, prostokąty i kwadraty to wielokąty.

Ważne!

Wielokątem nazywamy figurę, którą tworzy obszar (część płaszczyzny) ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą, jak na poniższych rysunkach, wraz z tą łamaną.

Narysowana poniżej figura to wielokąt ABCDEF.

  • Punkty: A, B, C, D, E, F to wierzchołki wielokąta.

  • Odcinki: AB, BC, CD, DE, EF, FA to boki wielokąta.

  • Kąty: FAB, ABC, BCD, CDE, DEF, EFA to kąty wewnętrzne wielokąta.

Figury, które nie są wielokątami.

Ćwiczenie 1

Które punkty należą do wielokąta ZBKDEL?

Ćwiczenie 2

Ile boków, wierzchołków i kątów wewnętrznych ma każdy z narysowanych wielokątów

Uzupełnij tabelkę.

Tabela

wielokąt

Liczba boków

Liczbawierzchołków

Liczba kątów

A
     
B
     
C
     
D
     
Ważne!
  • Nazwa wielokąta zależy od liczby jego kątów.

  • Wielokąt, który ma trzy kąty, to trójkąt. Wielokąt, który ma cztery kąty, to czworokąt. Wielokąt, który ma pięć kątów, to pięciokąt.

Ćwiczenie 3

Podaj nazwę wielokąta.

Ćwiczenie 4

Narysuj

  1. czworokąt, którego dwa boki są do siebie prostopadłe

  2. czworokąt, którego żadne dwa boki nie są prostopadłe

  3. dowolny siedmiokąt

  4. sześciokąt, którego dwa boki są do siebie równoległe

  5. dowolny ośmiokąt

Ćwiczenie 5

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 6

Znajdź wszystkie trójkąty, czworokąty i pięciokąty.