Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Umiesz już przedstawić tekst w postaci prostej listy punktowanej lub numerowanej. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć listy wielopoziomowe, czyli takie, które mają kilka poziomów – na pierwszym poziomie punkty, które mają swoje podpunkty, te z kolei mogą mieć kolejne podpunkty.
Zobacz przykłady zastosowania list wielopoziomowych punktowanych i numerowanych.

Tworząc listy wielopoziomowe, możesz przesuwać punkty na poziom wyższy lub niższy w zależności od potrzeb.

Ważne!

Do tworzenia kolejnych poziomów w listach numerowanych i punktowanych stosuje się klawisz Tab lub polecenie Zwiększ wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w dół).
Aby dany punkt listy przesunąć na poziom wyższy, stosuje się klawisze ShiftTab lub polecenie Zmniejsz wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w górę).

Wielopoziomowe listy punktowane

Ćwiczenie 1

Korzystając z edytora tekstu, utwórz wielopoziomową listę punktowaną zawierającą wybrane kraje Ameryki. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za wypunktowanie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_1. Zobacz przykładowe rozwiązanie. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.

Ważne!

Zwróć uwagę, że każdy poziom listy ma inny wygląd punktora. Znaki te, podobnie jak w jednopoziomowej liście punktowanej, możesz zmieniać dla każdego poziomu. Wybierz takie, które najlepiej będą pasowały do tworzonego tekstu.

Wielopoziomową listę punktowaną możesz utworzyć w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 2

W edytorze tekstu przepisz przykładowy tekst, a następnie zastosuj punktowanie wielopoziomowe. Do tworzenia kolejnych poziomów listy wykorzystaj klawisze ShiftTab lub zastosuj odpowiedni przycisk zwiększający lub zmniejszający wcięcie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_2.
Przykładowy tekst:
Ameryka Północna (wybrane państwa)
Stany Zjednoczone Ameryki
Stolica: Waszyngton
Język: angielski
Meksyk
Stolica: Meksyk
Język: hiszpański oraz indiańskie
Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i filmu.

Wielopoziomowe listy numerowane

Ćwiczenie 3

W edytorze tekstu utwórz wielopoziomową listę numerowaną zawierającą fragment wykazu lektur obowiązkowych i tekstów dodatkowych do gimnazjum z podziałem na klasy. Zobacz przykładowe rozwiązanie. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za numerowanie. Zapisz plik pod nazwą Lektury_1. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.

Podobnie, jak w przypadku wielopoziomowych list punktowanych, możesz utworzyć wielopoziomową listę numerowaną w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 4

Korzystając z edytora tekstu, zapisz poniższy tekst, a następnie zmień go w wielopoziomową listę numerowaną. Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za numerowanie. Zapisz plik pod nazwą Lektury_2. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.
Przykładowy tekst:
Klasa II
Lektury obowiązkowe
Ignacy Krasicki, Bajki, Satyry – wybór
Molier „Skąpiec”
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”
Teksty wybrane przez nauczyciela
Antoine de Saint‑Exupery „Mały Książę”
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
Klasa III
Lektury obowiązkowe…

Zapamiętaj!

Podczas tworzenia list wielopoziomowych stosuj polecenia Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie - kursor tekstowy zostanie przesunięty na odpowiedni poziom listy.
Inną metodą zwiększania i zmniejszania wcięć w listach wielopoziomowych jest stosowanie odpowiednio klawisza Tab do zwiększania wcięcia oraz klawiszy Shift+Tab do zmniejszania wcięcia.
Sprawne posługiwanie się klawiszami TabShift znacznie przyspieszy twoją pracę.