Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Przykładowe zajęcia w klasie z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego

Temat :Wiosna w świecie przyrody

Wymagania edukacyjne

Uczeń:

1. w zabawie i ćwiczeniach wykonuje czynności zgodnie z poleceniami nauczyciela, współpracuje w grupie

2. rozróżnia wybrane przez nauczyciela głosy ptaków i kojarzy je z ilustracjami

3. wyszukuje i zapisuje słowa zawierające sylabę kra

4. wyszukuje w tekście powtarzające się zwroty i wyrażenia

5. głośno czyta i wyraźnie artykułuje wyrazy z trudnościami fonetycznymi

6. śpiewa piosenkę „Pada deszcz na dworze”

7. podejmuje próbę wykonania ćwiczonej piosenki na flażolecie, bierze udział w zabawach z muzykowaniem

Modyfikacja wymagań edukacyjnych pod kątem potrzeb ucznia obcojęzycznego

8. w zabawie i ćwiczeniach powtarza wyrazy z trudnościami fonematycznymi

9. rozmawia w grupie na temat wykonywanych zadań

Zadanie

Typ zadania

Numer realizowanego celu

Forma pracy

Środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni

1. Zabawa na powitanie Jaki to dźwięk?

Uczniowie rozpoznają dźwięki; kojarzą z obrazkami, dodają podpisy

dodające

2, 8

zbiorowa

- uczniowie siedzą w kręgu,

płyta „Ptaki Polski”, A.G. Kruszewica

2. Zabawa dźwiękami

Nauczyciel wskazuje obrazki przedstawiające ptaki, uczniowie naśladują wydawane przez nie dźwięki; zabawa kończy się na wronie (dźwięk -kra)

powtórkowe

2, 8

zbiorowa,

- ilustracje przedstawiające ptaki

3. Wiersz „Kra przy krze”

Nauczyciel czyta wiersz, uczniowie śledzą tekst i głośno razem z nauczycielem wymawiają sylabę –kra.

doskonalące

/dodające dla ucznia obcojęzycznego/

5, 1

indywidualna

Wiersz „Kra przy krze” Hanny Łochockiej, Wesoła szkoła”, kl. I, cz. IV

3. Szukanie wyrazów

Jakie wyrazy zawierają sylabę –kra?

Uczniowie wymawiają wyrazy, powtarzają je i zapisują te, których pisownię znają.

Na tablicy obok wyeksponowane są układane wyrazy.

doskonalące

3, 5, 8, 1

indywidualna

- uczniowie siedzą w ławkach

- tablica, na której zapisywane są wyrazy

4. „Wrony na krze” – zabawa ruchowa

Nauczyciel rozkłada na podłodze arkusze białego papieru A‑1. Uczniowie poruszają się w rytm muzyki, kiedy milknie muzyka, mają się znaleźć na którejś krze. Nauczyciel podchodzi do kolejnych grup i oddziera kawałek papieru – tak stopniowo topnieje kra.

organizacyjne

1, 7

indywidualna

arkusze papieru A‑1

dowolna rytmiczna muzyka

5. Kra na rzece Wkrze

Uczniowie w grupach utworzonych w poprzednim ćwiczeniu siadają przy stolikach, na których wcześniej nauczyciel nakleił z wyciętą w niebieskim brystolu rzekę. Każda grupa otrzymuje białą kartkę A‑4. W rytm muzyki uczniowie podają sobie kartkę siedząc, następnie uczeń, które trzyma kartkę w chwili zatrzymania muzyki, jest promykiem, który stapia krę – oderwany kawałek kartki rzuca na środek stolika.

doskonalące

1,9

grupowa

uczniowie siedzą w grupach

kartka A4 dla każdej grupy (może być w linię)

6. Ćwiczenia słowotwórcze – grupy tworzą wyrazy z sylabą –kra i zapisują je na „krach”; następnie odczytują je i przyklejają na rzece

sprawdzające

1, 3, 5, 9

grupowa

7. Krajobraz wiosną – działania plastyczne – uczniowie, po ustaleniach w grupach, w dowolny sposób wykonują kompozycję – krajobraz wiosną

sprawdzające

1,8,9

grupowa

- kolorowy papier, klej, nożyczki, pastele

6.Wystawa prac i rozmowa kierowana na temat charakterystycznych cech krajobrazu wiosennego /nawiązanie w rozmowie do wiosennego deszczu/

doskonalące

1, 8,9

grupowa

indywidualna

7.Robimy deszcz

Po wysłuchaniu nagrania deszczu uczniowie w grupach ustalają, jaką techniką będą naśladować odgłos deszczu. Kolejno prezentują przygotowane wystąpienia

sprawdzające

/dodające dla ucznia obcojęzycznego/

1,9,5,6

grupowa

nagranie odgłosu deszczu

9. Nauka piosenki „Pada deszcz na dworze”

- odgadywanie słów, które mogą występować w piosence o deszczu

- prezentacja tekstu i wykreślanie powtarzających się słów

- wyklaskiwanie rytmu melodii

- odsłuchanie melodii i

dodające

6,7,4,6

indywidualna

zbiorowa

tekst piosenki na arkuszu A1 oraz egzemplarz dla każdego ucznia

nagranie do książki Flażolet – najprostszy sposób na miłe muzykowanie, DP‑Wydawnictwo, Poznań 2004

Wspólne wykonanie piosenki

sprawdzające

6,7,4,6

zbiorowa

Nauka gry na flażolecie piosenki „Pada deszcz na dworze”

dodające

7,1

indywidualna

Piosenka „Pada deszcz na dworze” (tabulatura), w: Flażolet – najprostszy sposób na miłe muzykowanie, DP‑Wydawnictwo, Poznań 2004;

Informacje o flażolecie – www.flazolet.net

Tam wystarczy odnaleźć numer telefonu i zamówić flażolety z książką oraz zwrócić się z prośbą o inną pomoc.

Dorota Gellner

Pada deszcz na dworze

Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze

taki mokry, że już bardziej mokry być nie może.

Lecą w dół, lecą w dół srebrne koraliki,

zmoczą drzewa, zmoczą pola, domy i chodniki.

Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze,

stuka puka, stuka, puka, straszy kogo może.

Mała mysz, mała mysz, chodzi na paluszkach

i deszczowe koraliki zbiera do fartuszka.

Łochocka Hanna

Kra przy krze

Płynie sobie
rzeka Wkra,
a po Wkrze
sunie kra,
a po krze
wrona skacze
i kracze:
- Krra! Krra!

Na moście siedzi
kruk nastroszony
i prosto z mostu
woła do wrony:
- Dokąd to pani
po rzece Wkrze
tak naprzód prze
na krze?

- Już lody prysły,
więc płynę Wkrą
z lodową krą
do Wisły.