Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
RnuTg671VkVRv

Władza i władcy we wcześniejszym średniowieczu

Cesarz Otton III przyjmuje dary od podległych mu prowincji
Bawarska Biblioteka Państwowa, domena publiczna
R1YAHRjW9meF5
Idea władzy w średniowieczu, opowiada prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Idea władzy w średniowieczu, opowiada prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: istockphoto.com.

W minionym stuleciu i współcześnie władza w państwie jest w rękach ludzi zajmujących urzędy w skomplikowanej organizacji administracji państwowej. Urzędnicy państwowi, opłacani z naszych podatków, kontrolują przestrzeganie prawa, które jest tworzone przez ludzi wybranych do tego celu przez wszystkich obywateli. Ich decyzje dotyczą niemal każdego elementu naszego życia. Ale są ograniczone przez granice państwa. Podejmowane są jednak nieliczne próby stworzenia ponadpaństwowych praw, a ich wprowadzenie jest kontrolowane przez obywateli poszczególnych państw. Bo za źródło władzy uważana jest wspólnota narodowa. O jej dobro mają troszczyć się wszyscy urzędnicy. Czy na początku średniowiecza rozumiano cele sprawowania władzy? Sprawdźmy!

RbKjRzQacQT0E11
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Dla zainteresowanych

U źródeł władzy królewskiej
Koronacja królewska Ottona I w 936 roku. Saski kronikarz Widukind, opisując koronację Ottona I, przekazał nam sposób, w jaki w X wieku widziano źródła władzy królewskiej i zadania stojące przed monarchą.

Polecenie 1

Przypomnij sobie, jakie decyzje polityczne doprowadziły do budowy Cesarstwa Ottońskiego.

Następnie na podstawie tekstu kroniki Widukinda, opisującego królewską koronację Ottona I w 936 roku, wymień źródła władzy królewskiej i zadania stojące przed królem, wskazane przez kronikarza. Czy realna działalność polityczna Ottona była zgodna z ideałem uwiecznionym w opisie Widukinda? Jeśli nie, to w jakim zakresie różniła się od niego?

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1
RY9wyZmryxAMc1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Prawie tacy sami... Ale prawie czyni różnicę

Ilustracje zawierają reprodukcje dwóch miniatur z przedstawieniami cesarzy Zachodu i Wschodu. Starsza, powstała około 1000 roku, prezentuje wyobrażenie koronacji Ottona IIItGKkdXqAPy_000tp001Ottona III na cesarza, a młodsza, z XI wieku – ceremonialne przedstawienie cesarza bizantyjskiego Bazylego II BułgarobójcytGKkdXqAPy_000tp002Bazylego II Bułgarobójcy. W obu przypadkach autorzy miniatur starali się zdefiniować i opisać charakter władzy cesarzy z pomocą wyobrażeń plastycznych.

R3kkKqjrVQQsI1
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Przypomnij sobie dzieje cesarstwa Ottonów i Cesarstwa Bizantyjskiego w X‑XI wieku. Dlaczego obok jednego z cesarzy stoją dwaj książęta–królowie, poniżej nich rycerze i biskupi, podczas gdy drugi góruje jednakowo nad wszystkimi dworzanami?

Polecenie 3

Patrząc na obie miniatury, spróbuj powiedzieć czym była władza uniwersalna cesarzy?

Rv0nNXGpzfiUe1
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RGar0oTUwkuGy1
Ćwiczenie 4
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1FD6qYIvCe7S1
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RKYLnSJ4Sct9l1
Ćwiczenie 6
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RiZnh7xWiIhDk1
Ćwiczenie 7
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1KjpuLgjRhyU1
Ćwiczenie 8
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RkYQloHyiDez91
Ćwiczenie 9
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R123fBN7wutLR1
Ćwiczenie 10
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RwyalzAQwnhgw1
Ćwiczenie 11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tGKkdXqAPy_000tp001
tGKkdXqAPy_000tp002
tGKkdXqAPy_0000002V

Czy władza się zmienia?

Polecenie 4

Koronacja króla w szkole
Wspólnie z klasą przeprowadź obrzęd koronacji króla w szkole. Waszym zadaniem jest odtworzyć kolejność obrzędów, jakie odbyły się w Akwizgranie w 936 roku. Jednak poszczególne etapy tego wydarzenia powinny zawierać odniesienia do współczesnych, ważnych dla Ciebie i Twoich przyjaciół, wartości i celów. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

  1. Co jest dla Was źródłem władzy?

  2. Jakie zadania powinny stać przed koronowanym władcą?

  3. Kto powinien go wybrać, a kto koronować?

Podzielcie się na 3‑5 zespołów, z których każdy opracuje swoje odpowiedzi. Porównajcie je, a następnie w wyniku negocjacji sformułujcie jedną, wspólną odpowiedź. Nie musi być to jedna z zaproponowanych odpowiedzi. Łączenie odpowiedzi cząstkowych, o ile jest logicznie uzasadnione, jest jak najbardziej dopuszczalne. Porównaj Wasze opinie z wizją władzy, jaką zaprezentował kronikarz Widukind. W czym się różnicie? Czy są to różnice głębokie, zasadnicze? Czy dotyczą tylko innych sposobów przedstawiania tych samych wartości? Na podstawie Waszych refleksji przygotujcie gazetkę klasową z wizją władzy, jaką powinien mieć król w Waszej szkole.

Dzięki temu spotkaniu z historią uzyskałem lub rozwinąłem:

  • umiejętność:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
  • wiedzę:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
  • zrozumienie:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.