Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Do komórek arkusza kalkulacyjnego możesz wprowadzać następujące rodzaje danych:

  • Teksty – mogą to być pojedyncze litery, symbole, jednostki, wyrazy, wyrażenia, wzory, zdania itp. Wpisany do komórki j tekst jest wyrównany do jej lewej krawędzi.

  • Liczby – mogą mieć postać liczb całkowitych, dziesiętnych, określonych w procentach. Liczbą jest również data i godzina. Wpisana do komórki liczba jest wyrównywana do jej prawej krawędzi.

  • Formuły – są zaprojektowanymi działaniami odwołującymi się do danych zapisanych w określonych komórkach arkusza kalkulacyjnego. Każda formuła rozpoczyna się od znaku „=”.

Ćwiczenie 1

Wykonaj swój plan zajęć szkolnych i pozaszkolnych z podziałem na poszczególne dni tygodnia. Wykorzystaj do tego celu przygotowany skoroszyt, w którym zostały już przez ciebie założone arkusze nazwane dniami tygodnia. Efekt twojej pracy może być następujący.
Jeżeli masz problemy z wykonaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki

Wskazówka

Aby wykonać plan zajęć w arkuszu kalkulacyjnym, wykonaj zapisane poniżej czynności.

  1. Otwórz przygotowany dokument o nazwie tydzień.

  2. Kliknij na komórkę A1 i wprowadź tekst, np. Plan zajęć w poniedziałek, zatwierdzając przyciskiem ENTER.

  3. Kliknij w następną komórkę, np. C1 i wprowadź słowo: Rozpoczęcie, zatwierdzając przyciskiem ENTER.

  4. Postępuj zgodnie z poleceniami 2 i 3, aż wypełnisz kolejne komórki danymi dotyczącymi twoich zaplanowanych zajęć.

Wybierz program Excel lub Calk i obejrzyj film

Microsoft Excel

R1RDhNxRv5yBs
Film: Wykonanie planu zajęć w programie MS Excel

LibreOffice Calc

R1RbHV4g3OURF
Film: Wykonanie planu zajęć w programie LibreOffice Calc