Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RkzatPFnF5Xiq

Unia Europejska

Źródło: Capri23auto, licencja: CC 0.

„Zjednoczona w różnorodności” (z łac. in varietate concordia) to dewiza Unii Europejskiej ogłoszona na sesji Parlamentu Europejskiego w 2000 r. Hasło to wyłoniono w konkursie, na który wpłynęło ponad 40 propozycji zgłoszonych przez czasopisma z 15 krajów i ponad 80 tysięcy odpowiedzi uczniów.

Motto to oznacza, że aby zagwarantować pokój i dobrobyt, a jednocześnie chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie.

Ciekawą realizacją tego hasła jest wygląd monet wspólnej waluty – euro. Zgodnie z tradycją numizmatyczną, awers monety określa kraj emitenta. W przypadku monet euro zdecydowano, że awers będzie tzw. stroną narodową, przedstawiającą wybrany motyw danego kraju. Rewersem monet euro jest zaś strona wspólna, przedstawiająca nominał.

bg‑azure

Czy rozpoznajesz, z jakiego europejskiego państwa pochodzą przedstawione na ilustracji monety? Co znalazło się na ich awersie jako charakterystyczny motyw? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, na czym polega różnorodność państw członkowskich Unii Europejskiej.

  • Scharakteryzujesz państwa członkowskie Unii Europejskiej przez pryzmat ich najważniejszych cech.