Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Energetyka jądrowa liczy sobie już ponad 70 lat. Dotychczas na całym świecie powstało kilkaset elektrowni jądrowych, które obecnie dostarczają prawie jedną ósmą energii elektrycznej pozyskiwanej na Ziemi. Również Polska planuje dołączyć do krajów korzystających z tej formy otrzymywania energii. Jednak energetyka jądrowa budzi wiele kontrowersji i obaw. Jakie są zatem korzyści i zagrożenia związane z tą formą przetwarzania energii?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • wyjaśniać pojęcia: pierwiastek, izotop, radioaktywność, promieniowanie jonizujące,

  • opisywać przebieg reakcji rozszczepiania jądra atomowego, na przykładzie izotopu uranu 235.

Nauczysz się
  • omawiać budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej,

  • porównywać energetykę jądrową z innymi źródłami energii pod względem związanych z nimi korzyści i zagrożeń,

  • analizować czynniki wpływające na lokalizację elektrowni jądrowej.