Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1BhHKnzuYS8Y

Obraz wielokąta w symetrii środkowej o środku w początku układu współrzędnych

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

Symetria jako własność obiektu matematycznego jest przekształceniem, w którym obrazem tego obiektu jest ten sam lub inny obiekt. Wyróżnia się wiele rodzajów symetrii. W materiale skupimy się na symetrii środkowej względem punktu, który jest początkiem układu współrzędnych. Bazując na części teoretycznej oraz omówionych przykładach, rozwiążemy ćwiczenia interaktywne.

Twoje cele
  • Wyznaczysz współrzędne wierzchołków wielokąta w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.

  • Narysujesz obraz wielokąta w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.

  • Sprawdzisz, czy wielokąty o podanych wierzchołkach są symetryczne względem początku układu współrzędnych.

  • Zastosujesz poznaną wiedzę do rozwiązywania problemów matematycznych.