Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Wykonywaliśmy już różne obliczenia i rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem liczb naturalnych.
Przypomnijmy, jakie to liczby.

Liczby naturalne
Definicja: Liczby naturalne

Liczby naturalne to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, …, 56, …, 99, 100, …, 238, … .
Do zapisu liczb naturalnych służą cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89 nazywane cyframi arabskimi.

RLxJf9reJ56GM1
Animacja

Cyfry arabskie pochodzą z Indii, na które około VII wieku najechali Arabowie, a ich łupem (oprócz skarbów, dzieł sztuki i wyrobów użytkowych) padły też starożytne rękopisy. Wśród nich były także te, które zawierały wiedzę matematyczną. Na jej podstawie wprowadzono cyfry do powszechnego użytku. Za pośrednictwem Arabów cyfry dotarły na zachód, a w XII wieku do Europy. (Wikipedia)

A
Ćwiczenie 1

Używając cyfr: 2, 3, 5, wypisz wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe, w których

  1. cyfry nie mogą się powtarzać

  2. cyfry mogą się powtarzać

B
Ćwiczenie 2

Używając cyfr: 4, 5, 0, wypisz wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe. Cyfry mogą się powtarzać.

C
Ćwiczenie 3

Ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych zapisanych za pomocą takich cyfr, których suma jest mniejsza od 5?

Liczby naturalne można przedstawić na osi liczbowej. Każdej liczbie naturalnej odpowiada dokładnie jeden punkt na osi.