Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
ep2019.contentplus.io:R1D2RacVpJVUc

Schyłek średniowiecza zaznaczył się w Polsce rozwojem miast. Wzrost liczby ludności żyjącej z zawodów pozarolniczych spowodował wzrost zapotrzebowania na żywność i przyczynił się do zapoczątkowania gospodarki towarowej w polskim rolnictwie. Zwiększanie się dochodów ze sprzedaży zbóż sprawiło, że w XV w. zaczęły rosnąć dochody z gospodarki własnej. Najpierw odczuły to klasztory, które jako jedne z pierwszych w swoich dobrach organizowały folwarki. Jednocześnie w Europie Zachodniej na początku XVI w. zaczęły się pojawiać skutki napływu ogromnej ilości kruszców z Nowego Świata. Rewolucja cen przyczyniła się do gwałtownego wzrostu opłacalności uprawy zbóż w Polsce.

R18VDuUqB690u1
Linia chronologiczna prezentująca wydarzenia między 1466 a 1572 rokiem. 1466 – odzyskanie Gdańska przez Polskę. 1506-1548 – panowanie Zygmunta I Starego w Polsce. 1548-1572 – panowanie Zygmunta II Augusta w Polsce. XVI wiek – rewolucja cen w Europie. 1520 – wydanie ustawy sejmu bydgoskiego. 1521 – wydanie ustawy sejmu toruńskiego. 1565 – wydanie praw zakazujących wywożenia towarów z Polski. 1569 – zlikwidowanie Rady Pruskiej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Wyjaśnisz genezę gospodarki folwarczno‑pańszczyźnianej w Polsce.

 • Przedstawisz społeczne skutki dominacji gospodarki folwarczno‑pańszczyźnianej w Polsce.

 • Opiszesz miasta i mieszczaństwo XVI‑wiecznej Polski.

 • Ocenisz poziom rozwoju wytwórczości miejskiej.