Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R14vlUw9AKaxI

0413 Energia wewnętrzna jako funkcja stanu

Czy to nie ciekawe ?

RMLgbaIKGD3t9
Rys. a. Woda w szklance

Energia wewnętrzna wody w szklance (Rys. a.) to suma wszystkich rodzajów energii cząsteczek, z których składa się woda. Czy wartość tej energii zależy od przemian, jakim woda ulegała w przeszłości? Czy energia wewnętrzna wody uzyskanej z roztopienia lodu i ogrzanej do 20Indeks górny oC różni się od energii wewnętrznej takiej samej ilości wody uzyskanej ze skroplonej pary i oziębionej do 20Indeks górny oC? Ten problem wyjaśnimy w tym e‑materiale.

Twoje cele:

  • dowiesz się, jakie rodzaje energii mogą mieć cząsteczki tworzące materię,

  • poznasz definicję energii wewnętrznej,

  • zrozumiesz, co to znaczy, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu,

  • zrozumiesz, że zmiana energii wewnętrznej zależy tylko od stanu początkowego i końcowego układu,

  • zrozumiesz, dlaczego zmiana energii wewnętrznej w cyklu zamkniętym, w którym układ wraca do stanu początkowego, zawsze jest równa zeru,

  • przeanalizujesz zmiany energii wewnętrznej w różnych przemianach termodynamicznych.