Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RhmsVLpit2sZi

„Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Oświeceniowe satyry Ignacego Krasickiego

William Hogarth, Modne małżeństwo. Toaleta
Źródło: domena publiczna.
Ignacy Krasicki Palinodia

Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło,
Przestańmy. Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło

1 Źródło: Ignacy Krasicki, Palinodia, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988, s. 87.

‒ pisał z nutą ironii Ignacy Krasicki we wstępie do jednej ze swoich satyr. To przewrotne sformułowanie dowodzi, że w epoce oświecenia twórczość satyryczna wiązała się ściśle z dydaktycznym i moralizatorskim przekazem. Satyry w komiczny sposób miały napiętnować wady społeczeństwa szlacheckiego, ale nie dawały recept na jego poprawę. Niektóre z nich realizowały oświeceniową zasadę „bawiąc uczyć”.

Twoje cele
  • Określisz tematykę i problematykę satyry Ignacego Krasickiego Świat zepsuty.

  • Wskażesz elementy obyczajowości, które w utworze podlegają ośmieszeniu i krytyce.

  • Wyjaśnisz, na czym polega moralizatorsko‑dydaktyczny charakter utworu.

  • Rozpoznasz elementy retoryczności stylu Ignacego Krasickiego.