Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RG48EpcrYaqzC

Generalizacja kartograficzna

Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępny w internecie: https://pixabay.com/.

Główną funkcją map, czy to w wersji drukowanej, czy cyfrowej, jest prezentacja obrazu Ziemi na płaszczyźnie, w określonej skali, odwzorowaniu oraz za pomocą umownych znaków. Korzystamy z map, ponieważ pełnią użyteczne funkcje. Dzięki nim możemy dokonywać lokalizacji obiektów i zjawisk, odczytywać informacje oraz wykonywać pomiary odległości czy powierzchni. W odróżnieniu od zdjęć lotniczych czy satelitarnych, które zawierają wszystkie elementy przestrzeni, na mapach możemy decydować o tym, co i jak chcemy zaprezentować.

W przeszłości wykonaniem map zajmowali się kartografowie, z precyzją wyrysowując kontury lądów oraz zaznaczając na nich najważniejsze elementy. Ich dzieła można porównać do prac artystycznych. Dzisiaj do wykonania map wykorzystujemy narzędzia cyfrowe. Oprogramowanie komputerowe szybko dokonuje zmiany skali czy użytego odwzorowania kartograficznego. Nadal jednak potrzebny jest kartograf, który czuwa nad tym, by mapy były również czytelne, estetyczne i przyjazne dla odbiorcy. To od doświadczenia kartografa zależy ostateczny kształt mapy, on decyduje o tym, co i w jaki sposób przedstawić, a co pominąć, jakie metody prezentacji zjawisk zastosować. Warto, aby użytkownik mapy taki jak ty wiedział, jakimi względami kierują się kartografowie i w jaki sposób decydują o treści i szczegółowości map.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, na czym polega proces generalizacji kartograficznej.

  • Przedstawisz czynniki, które uzasadniają stosowanie generalizacji.

  • Omówisz wpływ skali mapy oraz jej rodzaju na generalizację.

  • Scharakteryzujesz różne zabiegi generalizacji na mapach GIS.