Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Rj5lQYhQp3Whs

Co to jest rozpuszczalność?

Wiązania kowalencyjne utrzymują atomy w sieci krystalicznej
Źródło: domena publiczna, dostępny w internecie: www.pixabay.com.

Diament czy grafit są nierozpuszczalne we wszystkich rozpuszczalnikach, z którymi nie reagują chemicznie. Wiązania kowalencyjne, które utrzymują atomy w sieci krystalicznej, są po prostu zbyt silne, aby mogły zostać przerwane w normalnych warunkach. Istnieje jednak spora grupa substancji, które wykazują dobrą rozpuszczalność i tworzą z rozpuszczalnikiem roztwory o określonym stężeniu. Czy wiesz, czym jest rozpuszczalność i jakie informacje niesie krzywa rozpuszczalności?

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest rozpuszczalność i od czego zależy.

  • Scharakteryzujesz etapy procesu rozpuszczania.

  • Przeanalizujesz krzywe rozpuszczalności różnych substancji celem określenia rozpuszczalności substancji lub rodzaju roztworu.

  • Obliczysz masę składników (substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika) roztworu nasyconego w określonej temperaturze.