Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RXlnBUe4z3CEZPieter Brueghel Młodszy Siedem uczynków miłosierdzia,

Organizacje pozarządowe w Polsce

Pieter Brueghel Młodszy Siedem uczynków miłosierdzia,
Źródło: domena publiczna.

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu rozpoczęło prace nad budową ośrodka terapeutycznego dla swoich podopiecznych. Inna organizacja, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, od 2000 roku prowadzi program English Teaching – inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Działalność stowarzyszeń i fundacji może przybierać różne formy.

Ty też możesz podać wiele takich przykładów. A może działasz w jednej z takich organizacji? Dlaczego to robisz?

Początki fundacji i stowarzyszeń sięgają średniowiecza, kiedy powstały pierwsze organizacje filantropijne. Dziś mamy organizacje pozarządowe, które działają w interesie społeczeństwa, a nie dla osiągnięcia zysku.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcia: organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego i organizacja non‑profit, i wskażesz, co je różni.

  • Przeanalizujesz, kto może założyć organizację pozarządową.

  • Scharakteryzujesz rolę, jaką pełnią organizacje pozarządowe w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.