Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1cE3Bx6Tbk6P

Klasyfikacja ruchów

Czy to nie ciekawe?

Z ruchem spotykasz się na co dzień. Jest powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Opis ruchu zależy od wyboru układu odniesienia, względem którego obserwujesz ruch. Dla pełnego, matematycznego opisu ruchu z układem odniesienia wiążemy układ współrzędnych. Po ustaleniu układu współrzędnych możesz opisać, jak zmieniają się w czasie wielkości fizyczne stosowane do opisu ruchu, czyli droga, prędkość i przyspieszenie poruszającego się ciała oraz określić tor ruchu.

Klasyfikacja ruchów, przedstawiona w tym e‑materiale, ogranicza się do ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego oraz ruchu jednostajnego po okręgu.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • poznasz kryteria klasyfikacji ruchów;

  • zrozumiesz, w jaki sposób można wykorzystać mapę pojęciową do klasyfikacji ruchów;

  • zastosujesz mapę pojęciową do opisu ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego oraz ruchu jednostajnego po okręgu;

  • nauczysz się rozróżniać ruchy prostoliniowe: jednostajne i jednostajnie zmienne (przyspieszone i opóźnione) na podstawie analizy wykresów zależności prędkości i drogi od czasu.