Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Przejęcie po zakończeniu II wojny światowej władzy w Polsce przez komunistów odbyło się wbrew woli polskiego społeczeństwa. Jednak po sześciu latach traumy związanej z hitlerowską okupacją Polacy pragnęli przede wszystkim normalnego życia. Władza komunistyczna początkowo tę normalność gwarantowała. Jednak od samego początku rządom komunistów towarzyszyła przemoc. Najpierw była ona skierowana przeciw przeciwnikom politycznym, a zwłaszcza członkom podziemia niepodległościowego. Z czasem i zwykli obywatele zauważyli, że socjalistyczna rzeczywistość daleka jest od tego, co uważali za normalne.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś wiedzieć:

  • czym charakteryzuje się totalitaryzm na przykładzie sowieckiej Rosji, faszystowskich Włoch i hitlerowskich Niemiec;

  • czym charakteryzuje się system demokratyczny;

  • jakie podstawowe prawa i wolności przysługują każdemu człowiekowi.

Nauczysz się
  • wyjaśnisz okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów oraz scharakteryzujesz ich rządy;

  • przedstawisz przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wystąpień społecznych przeciw władzy komunistycznej w Polsce;

  • wyjaśnisz przyczyny działań podejmowanych przez władze wobec protestującego społeczeństwa i oceniać te działania;

  • scharakteryzujesz działalność wybranych postaci związanych z protestami społecznymi przeciw komunistycznym rządom;

  • przedstawisz inne, związane z kulturą, przejawy protestów społeczeństwa wobec komunizmu;

  • wyjaśnisz okoliczności upadku władzy komunistycznej w Polsce.