Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Gospodarka to jeden z wielu aspektów działalności człowieka służący zaspokajaniu jego potrzeb. Od początku istnienia cywilizacji była ona też jednym z najbardziej istotnych czynników kształtujących rozwój ludzkości. Rządzące gospodarką mechanizmy miały ogromny wpływ na większość wydarzeń politycznych i społecznych w historii świata.

Współcześnie gospodarka jest złożonym tworem, w którym człowiek, jako konsument, usiłuje znaleźć swoje miejsce w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi – państwem i przedsiębiorstwami.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

 • czym jest gospodarka i jakie są jej główne sektory;

 • kiedy narodził się kapitalizm;

 • czym jest gospodarstwo domowe;

 • w jakim celu powstaje reklama.

Nauczysz się
 • wyjaśnisz, jakie mechanizmy rządzą gospodarką;

 • scharakteryzujesz gospodarkę światową;

 • scharakteryzujesz historię polskiej gospodarki i jej główne cechy w różnych okresach historycznych;

 • wyjaśnisz, czym jest budżet i przedstawisz jego rodzaje;

 • wyjaśnisz, na czym polega prawo popytu i podaży;

 • scharakteryzujesz techniki perswazyjne stosowane w reklamach;

 • przedstawisz najważniejsze sposoby ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.