Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Z pewnością wybrane projekty będziesz realizować z koleżanką lub kolegą z klasy. Rozwiązywanie zadań i planowanie działań w zespole różni się od samodzielnej pracy. Wykorzystując wasze indywidualne zdolności i umiejętności, szybciej i łatwiej można osiągnąć wyznaczony cel.
Jedną z podstawowych cech pracy zespołowej jest podporządkowanie wszystkich działań w zespole wyznaczonemu celowi.

Praca w grupie wymaga zorganizowania działań poszczególnych uczestników projektu. Należy zatem:

  • określić reguły, które będą obowiązywały wszystkich członków zespołu;

  • wyodrębnić w projekcie te zadania, które mogą być wykonane przez jedną osobę;

  • wykorzystać indywidualne umiejętności uczniów, poprzez przydzielenie im takich prac w projekcie, które związane są z ich zdolnościami.