Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Otaczają nas obiekty różnych rozmiarów.

Obiekty te można porównywać ze sobą na różne sposoby.

  • 6 > 2, liczba 6 jest większa od liczby 2. Pierwsze drzewo jest wyższe od drugiego.

  • Pierwsze drzewo jest wyższe o 4 m od drugiego, bo 6 m  2 m = 4 m.

Wysokość drzew i innych obiektów możemy porównać także w inny sposób. Możemy powiedzieć, że pierwsze drzewo jest 3 razy wyższe od drugiego.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Zmień tak wysokość trójkąta z prawej strony, aby był wyższy od trójkąta z lewej strony wskazaną liczbę razy.