Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konstytucja, jako ustawa zasadnicza, jest najważniejszym aktem prawnym na terenie państwa. Reguluje całokształt ustroju politycznego państwa, określa istniejące w nim organy władzy i relacje między nimi. Zawiera też zbiór najważniejszych praw, wolności i obowiązków obywateli.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • wyjaśnić pojęcia demokracja, autorytaryzm i republika;

  • przedstawić okoliczności uchwalenia najstarszej konstytucji na świecie i najstarszej polskiej konstytucji;

  • wymienić i wyjaśnić główne idee polityczne epoki oświecenia.

Nauczysz się
  • przedstawić historię polskich konstytucji;

  • wymienić organy władzy utworzone na mocy kolejnych polskich konstytucji;

  • scharakteryzować najważniejsze zasady ustroju państwa polskiego na podstawie polskich konstytucji;

  • omówić rolę konstytucji w polskim systemie aktów prawnych.